Kuvituskuva

Kuvituskuva

Saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan keskittämistä koskeva lakiehdotus on nyt lausuttavana

Valtiovarainministeriön laatimassa hallituksen esityksessä käsitellään lakiehdotusta esteettömyys- ja saavutettavuusvalvonnan keskittämistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Keskittämisen tavoitteena on yhtenäistää valvontaa sekä siihen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Lausuntoja lakiehdotuksesta voi antaa 2.5.2024 asti.
kuvituskuva

Valvontajakson 2022 tulokset ovat valmistuneet

Aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan julkaisemista valvontatuloksista käy ilmi, että vuoden 2022 valvontajaksolla oli ainoastaan muutama palvelu, joista ei tarkastuksien myötä löytynyt saavutettavuuspuutteita.
Mies seisoo juna-asemalla ja tutkii käsissään olevaa puhelinta

Aluehallintovirasto on antanut kaksi määräystä saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut kaksi määräystä osana vuoden 2022 valvontaohjelman mukaista digitaalisten palvelujen valvontaa.
Joukko ihmisiä istuu pöydän ympärillä ja tekevät töitä tietokoneilla.

WCAG 2.2 ei tule heti osaksi digipalvelulakia

Kansainvälisen verkkosisällön saavutettavuusohjeiden uusin versio eli WCAG 2.2 on julkaistu. Versioon sisältyvät uudet kriteerit eivät kuitenkaan tule välittömästi osaksi digipalvelulakia.
Kuvassa Selkeästi meille -hankkeen saavutettavuusmentori Heikki Oksanen.

Digitaaliset palvelut tarvitsevat lain vaatimukset ylittävää suunnittelua

Suomessa viranomaiset ja monet muut julkiset toimijat ohjaavat kansalaisia käyttämään ensisijaisesti digitaalisia palveluja asioiden hoitamiseen. Digitaaliset palvelut ovat nopeita ja käytettävissä vuorokauden ympäri. Palvelut saatetaan kuitenkin kokea vaikeiksi ja monimutkaisiksi. Ne eivät aina vastaa käyttäjien tarpeita. Mikäli mahdollisimman monen ihmisen halutaan käyttävän digitaalista palvelua, tulee palvelun huomioida kaikki käyttäjät.