Digipalvelulain vaatimukset

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia.

Tästä osiosta löydät tietoa lain vaatimuksista ja siitä, millaisia toimijoita laki velvoittaa. Lisäksi löydät tietoa muusta lainsäädännöstä, joka ohjaa saavutettavuuden huomiointiin.

Kolme vaatimusta

Digipalvelulaki sisältää kolme keskeistä vaatimusta, jotka sen piiriin kuuluvien digipalvelujen – eli verkkosivustojen ja mobiilisovellusten – tulee täyttää:

 1. Palvelun ja sen sisältöjen tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset. Kyse on 49 kansainvälisen Web Content Accessibility Guidelines 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteeristä.
 2. Palvelun ja sen sisältöjen saavutettavuus tulee arvioida ja saavutettavuuden tila ja sen mahdolliset puutteet esitellä saavutettavuusselosteessa. Tarjolla on myös työkalu selosteen täyttämiseen.
 3. Palvelun tulee sisältää sähköinen palautekanava käyttäjille saavutettavuuspalautteen jättämistä varten. Palautteeseen tulee vastata 14 päivässä.
 • Digipalvelulakiin on tehty muutoksia, jotka tuovat lain vaatimusten ja velvoitteiden piiriin uusia palveluja ja toimijoita. Lain soveltaminen uusiin palveluihin alkaa siirtymäajan jälkeen kesäkuussa 2025. Lue lisää uusista vaatimuksista täältä.
 • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

  Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)Avautuu uuteen ikkunaan eli digipalvelulaki tuli Suomessa voimaan 1.4.2019. Taustalla on Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi. Lisäksi taustalla vaikuttaa  YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksistaAvautuu uuteen ikkunaan, joka korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä. Saavutettavuus on yksi sopimuksen keskeinen periaate.

  Laki velvoittaa käytännössä noudattamaan kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

  Lain yhtenä tavoitteena on tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa normaalia viranomaistoimintaa. Käytännössä tällä tarkoitetaan, että saavutettavuus ymmärrettäisiin keskeisenä toiminnan periaatteena, joka pitäisi ottaa huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

  Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuudenvalvonnan yksikkö on digipalvelulain noudattamista valvova viranomainen.

  Lain vaatimukset eivät takaa täydellistä saavutettavuutta

  Lain saavutettavuusvaatimusten noudattaminen ei takaa, että digipalvelu olisi kaikille ihmisille saavutettava tai helppokäyttöinen. Digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisella voidaan parantaa erityisesti sitä, että verkkosivua tai mobiilisovellusta voi ylipäänsä käyttää erilaisilla laitteilla ja avustavilla teknologioilla.

  Digipalvelulaki ei ole ainoa laki, joka velvoittaa organisaatioilta saavutettavaa toteutusta. Sivuillamme on esitelty myös muita saavutettavuuteen liittyviä lakeja.