Vinkkejä selosteen täyttämiseen

  • Olet tutustunut lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta eli digipalvelulakiin (306/2019)
  • Olet tutustunut saavutettavuusvaatimuksiin
  • Organisaatio on tehnyt digipalveluiden saavutettavuusarvioinnin, joko itsenäisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan toimesta
  • Organisaatio on listannut saavutettavuuspuutteet
  • Organisaatio pystyy erittelemään ja viestimään puutteet selosteessa
  • Organisaatio on sopinut korjaavia toimenpiteitä saavutettavuuspuutteiden parantamiseksi
  • Organisaatio pystyy erittelemään ja viestimään käyttäjälle vaihtoehtoiset tavat saada palvelua
  • Organisaatio on päättänyt mitä kautta käyttäjä voi
    antaa palautetta saavutettavuuspuutteista

Lomakkeessa on käytössä välitallennus eli kopioimalla linkin, voit jakaa sen esimerkiksi kollegallesi tai tallentaa niin, että voi jatkaa lomakkeen täyttämistä myöhemmin. Linkki on voimassa kaksi viikkoa.

Voit laatia saavutettavuusselosteen itsenäisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Tärkeintä on, että selosteesta löytyy digipalvelulain vaatima sisältö ja että se on laadittu selkeästi ja se löytyy verkkosivustolta saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuusselosteessa kuvataan digipalvelun saavutettavuuden tila ja mahdolliset poikkeamat saavutettavuusvaatimuksista. Lisäksi selosteessa kerrotaan, miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta. Suosittelemme laatimaan jokaiselle verkkosivustolle/sovellukselle oman selosteen. Tämä helpottaa teidän työtä sekä selosteiden ylläpitoa ja auttaa käyttäjää löytämään tarpeellisen tiedon nopeasti.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG-ohjeistuksen uusimman version eli WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä. Lue lisää WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteereistä

Digipalvelulaki on laadittu edistämään digipalveluiden saavutettavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digipalveluita. Digipalvelulaki panee täytäntöön EU:n saavutettavuusdirektiivin (2016/2102).

Lue digipalvelulaki tästäAvautuu uuteen ikkunaanAvautuu uuteen ikkunaan

EU:n saavutettavuusdirektiivi on laadittu edistämään yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa yhteiskunnassa ja lisäämään innovointia. Sisämarkkinoiden yhtenäistämisen tarkoituksena on vahvistaa EU:n sisäistä yhteistyötä, tarjota edullisempia yhdenmukaisia digipalveluita ja välttää päällekkäistä työtä jäsenmaissa.

Lue direktiivi tästä.

Selosteen voi laittaa verkkosivustolle omana verkkosivuna tai linkittää selosteen verkkosivustolle. Tiedostomuodosta riippumatta organisaation tulee varmistaa, että seloste on saavutettavassa muodossa ja se tukee erilaisen avustavan teknologian käyttöä.

Mobiilisovelluksia koskevan saavutettavuusselosteen on oltava saavutettavassa muodossa esillä mobiilisovellusta tarjoavan palveluntarjoajan verkkosivustolla tai muutoin siten, että seloste on saatavilla mobiilisovellusta ladattaessa.

Verkkopalvelussa oleva ulkopuolisen tahon tuottama sisältö, jota palveluntarjoaja ei rahoita, kehitä tai valvo, ei kuulu digipalvelulain vaatimusten piiriin.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisen median sisältöjä tai muita käyttäjien itsensä tuottamia sisältöjä, joita ei voi muokata saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Poikkeuksia eivät sen sijaan ole sellaiset sisällöt, jotka palveluntarjoaja on tilannut joltakin ulkopuoliselta kumppanilta. Palveluntarjoajan pitäisi siis varmistaa esimerkiksi tilaustyönä teetettyjen raporttien tai infograafien saavutettavuus.

Saavutettavuusseloste kertoo käyttäjälle palvelun saavutettavuudesta. Digipalvelulaki ja EU:n saavutettavuusdirektiivi linjaa, että jokaisen organisaation, jota lain vaatimukset koskevat, on tehtävä verkkosivustoistaan saavutettavuusarviointi, laadittava saavutettavuusseloste ja julkaistava se verkkosivustolla. Tämä saavutettavuusseloste -työkalu auttaa laatimaan selosteen.