Digi kuuluu kaikille!

Aluehallintovirasto on saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvova viranomainen Suomessa.

Saavutettavat digipalvelut rakentavat yhdenvertaista Suomea

On tärkeää, että digitaaliset palvelut ovat kaikkien ulottuvilla. Tällöin jo digipalvelujen suunnittelussa tulee huomioida ihmisen erilaisuus.

Digipalvelulain muutokset

Digipalvelulakiin on tehty muutoksia, jotka tuovat lain vaatimusten ja velvoitteiden piiriin uusia palveluja ja toimijoita. Lain soveltaminen uusiin palveluihin alkaa siirtymäajan jälkeen kesäkuussa 2025.

Tee saavutettavuuskantelu tai pyydä selvitystä

Harmi, että olet kohdannut saavutettavuuspuutteen verkkosivulla tai mobiilisovelluksessa. Voit tehdä kantelun siitä tällä lomakkeella.

Ajankohtaista

kuvituskuva

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan yhdistämisestä

Hallitus esittää esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten valvonnan keskittämistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa digipalvelulakia. Esitys annettiin eduskunnalle käsiteltäväksi 13.6.2024.
kuvituskuva

Valvontaa toivotaan kohdennettavan arjen sujuvuuden kannalta oleellisiin palveluihin

Aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikön yhtenä tärkeänä tehtävänä on säännöllisesti kuulla eri sidosryhmiä saavutettavuusvaatimusten toteutumisesta Suomessa. Saavutettavuusvalvonta toteutti joulukuussa 2023 vammaisjärjestöjen jäsenille suunnatun verkkokyselyn koskien saavutettavuutta. Saavutettavuusvalvonta pyysi myös keväällä 2024 vammaisjärjestöiltä kirjallisia lausuntoja digipalveluiden saavutettavuudesta.
kuvituskuva

Saavutettavuusselosteet ja saavutettavuuspalautteeseen vastaaminen olivat kanteluratkaisujen keskiössä vuonna 2023

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaanotti digipalveluiden käyttäjiltä vuonna 2023 yhteensä 17 saavutettavuuskantelua. Suurin osa vireille tulleista kanteluista koski verkkosivustoja. Mobiilisovelluksia koskevia kanteluita oli muutama.

Videot

Digipalvelulain uudet lisävaatimukset

Saavutettavuusvalvonnan yksikön ylitarkastaja Juha Suomalainen ja juristi Johanna Kuokkanen-Muotka kertovat 31.10.2023 järjestetyssä webinaarissa millaisia lisävaatimuksia digipalvelulakii

Katso YouTube-palvelussa

Digipalvelulain uudet vaatimukset

Saavutettavuusvalvonnan yksikön päällikkö Sanna Sinisalo, ylitarkastaja Juha Suomalainen ja juristi Johanna Kuokkanen-Muotka kertovat 30.5.2023 järjestetyssä webinaarissa digipalvelulain muutoksista.

Katso YouTube-palvelussa

Saavutettavuusseloste

Webinaarissa 12.5.2020 esiteltiin, mistä saavutettavuusselosteessa on kyse ja miten sellaisen voi tehdä omalle palvelulleen saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolta löytyvällä työkalulla.

Katso YouTube-palvelussa

Tiedostojen saavutettavuus

Webinaari, jossa saavutettavuusasiantuntija Kirsi Ylänne Celiasta kertoo kuinka Word- ja pdf-tiedostoista voi tehdä saavutettavia.

Katso YouTube-palvelussa

Saavutettavuusongelmat käytännössä

Webinaari, jossa saavutettavuusasiantuntija Kimmo Sääskilahti käy läpi saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustoa erityisesti näkövammaisen käyttäjän näkökulmasta ja esittelee verkkosivustojen yleisimpiä saavutettavuusongelmia.

Katso YouTube-palvelussa

Saavutettavuus - yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa

Lyhyt saavutettavuus-aiheinen animaatio. Videon on tuottanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuustiimi.

Katso YouTube-palvelussa