Digi kuuluu kaikille!

Kenelle saavutettavuus on tärkeää?

Saavutettavuuden huomiointi on välttämätöntä joillekin käyttäjille ja hyödyttää kaikkia.

WCAG-kriteerit

Tutustu lain vaatimuksissa oleviin saavutettavuuskriteereihin.

Videoiden saavutettavuus

Miten videoita ja äänilähetyksiä voi tehdä saavutettavammiksi? Mitä niistä sanoo laki?

Ajankohtaista

Webinaari 14.11.: Tiedostojen saavutettavuus

Kirsi Ylänne Celiasta kertoo tiedostojen saavutettavuuden toteuttamisesta ja tiedostojen saavutettavuushaasteista.

Saavutettava Kotka

Työ saavutettavuuden saavuttamiseksi alkoi Kotkassa verkkosivu-uudistuksen myötä.

Saavutettavuus jalkautuu kouluttaen ja havainnoiden

Kun organisaatiossa on satoja täysin toisistaan poikkeavia verkko-, digi- ja mobiilipalveluja, joista teknisesti tai sisällöllisesti vastaa arviolta tuhat ihmistä, saavutettavuuden jalkauttaminen tuntuu toisinaan Go-peliltä tekoälyä vastaan.

Saavutettavuus osana kuntasivuston uudistamista

Raahen kaupungin verkkosivusto uudistettiin vuonna 2018. Yksi päätavoitteista oli, että uudistettu verkkosivusto noudattaa saavutettavuusvaatimuksia. Tätä tavoiteltiin sitomalla saavutettavuus kiinteäksi osaksi uudistamisen työprosessia.
Katso kaikki ajankohtaiset

Videot

Saavutettavuusongelmat käytännössä - Kimmo Sääskilahti

Webinaari, jossa saavutettavuusasiantuntija Kimmo Sääskilahti käy läpi saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustoa erityisesti näkövammaisen käyttäjän näkökulmasta ja esittelee verkkosivustojen yleisimpiä saavutettavuusongelmia.

Word- ja PDF-tiedostojen saavutettavuus käytännössä

Celian saavutettavuusasiantuntija Kirsi Ylänne kertoo, kuinka Word- ja PDF-tiedostot muokataan saavutettaviksi.

Saavutettavuus - yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa

Lyhyt saavutettavuus-aiheinen animaatio. Videon on tuottanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuustiimi.

Ett digitalt samhälle tillgängligt för alla

En kort animation om webbtillgänglighet. Videon har producerats av regionförvaltningsverkets enhet för webbtillgänglighetstillsyn.

Verkkosivuihin ja mobiilisovelluksiin liittyviä haasteita ikäihmisten näkökulmasta.

Vertaisohjaaja Kirsti Röyskö ATK Seniorit Mukanetti ry:stä kertoo esimerkkejä niistä haasteista, joita ikäihmiset kohtaavat verkossa asioidessaan.

AVI:n saavutettavuustiimin ja valtiovarainministeriön järjestämä webinaari saavutettavuudesta

Mistä saavutettavuudessa on kyse? Mitä saavutettavuusdirektiiviä valvova viranomainen sanoo käytännön toteutuksen vaatimuksista?