ihmisiä kirjastossa. Yksi kuuntelee musiikkia pyörätuolissa, yksi on palvelutiskillä kännykkä kädessä virkailijan vieressä. Piirros..

Käyttäjän oikeudet

Lain mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus antaa palautetta verkkosivuston tai mobiilisovelluksen saavutettavuudesta. Anna palaute suoraan palvelun tarjoajalle eli organisaatiolle, joka on vastuussa sivustosta tai sovelluksesta.

Siirry selkokieliselle sivulle

Käyttäjän oikeudet

Video is pinned, press esc to unpin
Videolla osion sisältö esitetty viitottuna. Video ei sisällä ääntä, mutta on tekstitetty suomeksi.

Mistä asioista voit antaa saavutettavuuspalautetta?

Video is pinned, press esc to unpin
Videolla osion sisältö esitetty viitottuna. Video ei sisällä ääntä, mutta on tekstitetty suomeksi.

Palautteessa voit pyytää sisältöjä, jotka eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia, itsellesi sopivassa saavutettavassa muodossa. Pyynnön pitää olla kohtuullinen.

Voit myös antaa palautetta havaitsemistasi puutteista saavutettavuusvaatimuksiin verrattuna. Lisäksi voit pyytää tarkennuksia niin sanotun kohtuuttoman rasitteen käytön perusteluihin.

Sinun pitäisi voida jättää palautetta saavutettavuudesta joko verkkolomakkeella tai sähköpostilla.

Palveluntarjoajan pitää vastata jättämääsi palautteeseen kahden viikon kuluessa. Voit jättää palautetta myös nimettömänä. Tällöin palveluntarjoajan ei tarvitse vastata palautteeseen, mutta sen pitäisi huomioida palautteessa esiin tuodut saavutettavuuspuutteet.

Koska voit antaa palautetta?

Video is pinned, press esc to unpin
Videolla osion sisältö esitetty viitottuna. Video ei sisällä ääntä, mutta on tekstitetty suomeksi.

Voit antaa palautetta saavutettavuudesta sen jälkeen, kun lain saavutettavuusvaatimukset alkavat koskea palvelua. Useimpien verkkosivustojen pitää olla lain vaatimusten mukaisia 23.9.2020. Lisätietoa siirtymäajoista, joiden jälkeen saavutettavuusvaatimukset koskevat eri palveluja

Palautetta voit antaa niistä sivustoista, joita lain vaatimukset koskevat. Käytännössä lähes kaikki julkisten toimijoiden verkkopalvelut ovat lain piirissä – esimerkiksi Kelan, verottajan, TE-toimistojen sekä kaupunkien ja kuntien verkkosivustot ja verkkoasiointi.

Lisätietoa siitä, mitä organisaatioita laki koskee

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon

Video is pinned, press esc to unpin
Videolla osion sisältö esitetty viitottuna. Video ei sisällä ääntä, mutta on tekstitetty suomeksi.

Palveluntarjoajan pitää vastata palautteeseesi kahden viikon kuluessa. Lisäksi jos olet pyytänyt jotakin sisältöä saavutettavassa muodossa, palveluntarjoajan pitäisi antaa sinulle kirjallinen todistus, jos se ei voi pyynnöstäsi huolimatta antaa sisältöä saavutettavassa muodossa.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan, voit ottaa yhteyttä meihin Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja tehdä selvityspyynnön tai kantelun saavutettavuuspuutteista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on viranomainen, joka valvoo Suomessa lain saavutettavuusvaatimusten noudattamista.

Voit tehdä selvityspyynnön tai kantelun eli ilmoituksen valvovalle viranomaiselle sen jälkeen, kun digitaalista palvelua koskeva siirtymäaika on ohi. Nyt voit tehdä edellä mainitun ilmoituksen verkkosivustosta, joka on julkaistu 22.9.2018 jälkeen. Vanhemmista verkkosivustoista voit tehdä ilmoituksen 23.9.2020 jälkeen. Muista kuitenkin aina esittää pyyntö tai antaa palautetta ensin sille toimijalle, joka vastaa verkkosivustosta.

Ilmoituksen valvovalle viranomaiselle voit tehdä verkkolomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen saavutettavuus@avi.fi tai kirjaamo.etela@avi.fi. Voit myös lähettää halutessasi ilmoituksen postitse osoitteeseen ESAVI kirjaamo, PL 1, 13035 AVI. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee olla riittävän yksityiskohtainen, jotta asia voidaan käsitellä. Kerro ainakin mistä verkkosivustosta on kyse, oletko ollut yhteydessä siihen toimijaan, joka on vastuussa sivustosta ja mikä on se saavutettavuushaaste, josta haluat ilmoittaa valvovalle viranomaiselle.

Lisätietoa siirtymäajoista

Mistä tiedät, teetkö selvityspyynnön vai kantelun?

Video is pinned, press esc to unpin
Videolla osion sisältö esitetty viitottuna. Video ei sisällä ääntä, mutta on tekstitetty suomeksi.

Sinun ei tarvitse tietää etukäteen, haluatko tehdä selvityspyynnön tai kantelun. Me aluehallintovirastossa autamme sinua tarvittaessa asiassa eteenpäin.

Seuraavissa kappaleissa on kuitenkin kerrottu, milloin kyseessä on selvityspyyntö ja milloin kantelu, sekä niiden eroista.

Selvityspyyntö

Voit tehdä selvityspyynnön meille Etelä-Suomen aluehallintovirastoon näissä tapauksissa:

  • Jos palveluntarjoaja on antanut kirjallisen todistuksen, mutta sisältöä ei pyynnöstäsi huolimatta anneta saavutettavassa muodossa.
  • Olet saanut edellä mainitun kirjallisen todistuksen, mutta haluat valittaa sen sisällöstä.
  • Palveluntarjoaja ei ole vastannut pyyntöösi saada tietty sisältö saavutettavassa muodossa kahden viikon kuluessa.
  • Et ole saanut vastausta muuhun saavutettavuuspalautteeseesi kahden viikon aikana.

Selvityspyynnön käsittely

Aluehallintovirasto antaa selvityspyyntöön päätöksen. Sekä selvityspyynnön tekijä että palveluntarjoaja voivat vielä vaatia aluehallintovirastosta oikaisua päätökseen. Aluehallintovirasto antaa oikaisuvaatimuksen jälkeen uuden päätöksen, josta voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen.

Kantelu

Voit tehdä saavutettavuuskantelun aluehallintovirastolle palveluntarjoajasta, joka ei ole noudattanut lain saavutettavuusvaatimuksia. Nämä vaatimukset koskevat suurelta osin palvelun teknistä toimivuutta.

Voit tehdä kantelun myös siitä, että palveluntarjoajalla ei ole saavutettavuusselostetta tai seloste ei sisällä riittäviä tietoja siitä, miksi osa sisällöistä on jätetty saavutettavuusvaatimusten ulkopuolelle.

Lisäksi voit tehdä kantelun esimerkiksi siitä, että palveluntarjoajalla ei ole sähköistä kanavaa eli verkkolomaketta tai sähköpostiosoitetta, jonne voi antaa saavutettavuuspalautetta.

Sinun kannattaa olla yhteydessä ensin itse palveluntarjoajaan ja kysyä asiaa sieltä.

Saavutettavuuskantelun perusteella me aluehallintovirastossa voimme antaa palveluntarjoajalle hallinnollista ohjausta eli kertoa, miten palveluntarjoajan pitäisi korjata asia. Hallinnollisella ohjauksella kiinnitetään palveluntarjoajan huomio lakiin ja sen noudattamiseen. Ohjauksesta ei voi valittaa tuomioistuimiin, ja kantelun käsittelyyn sovelletaan hallintolain hallintokantelua koskevia säännöksiä.

Jos et tiedä, koskeeko asiasi saavutettavuutta

Video is pinned, press esc to unpin
Videolla osion sisältö esitetty viitottuna. Video ei sisällä ääntä, mutta on tekstitetty suomeksi.

Sinulla on myös oikeus saada tukea ja neuvoja julkisten toimijoiden eli viranomaisten verkkopalvelujen käyttöön. Viranomaisen pitää ilmoittaa verkkosivuillaan yhteystieto, josta voit pyytää neuvoja palvelun käyttöön. Jos et ole varma, koskeeko kokemasi ongelma saavutettavuutta, kannattaa joka tapauksessa ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan ja pyytää neuvoja.