ihmisiä kirjastossa. Yksi kuuntelee musiikkia pyörätuolissa, yksi on palvelutiskillä kännykkä kädessä virkailijan vieressä. Piirros..

Käyttäjän oikeudet

Lain mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus antaa palautetta verkkosivuston tai mobiilisovelluksen saavutettavuudesta. Anna palaute suoraan palvelun tarjoajalle eli organisaatiolle, joka on vastuussa sivustosta tai sovelluksesta.

Siirry selkokieliselle sivulle

Videoiden katselu edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Voit muokata evästeasetuksiasi . Videot ovat katsottavissa myös YouTube-palvelussa täällä.

Käyttäjän oikeudet

Video is pinned, press esc to unpin
Videolla osion sisältö esitetty viitottuna. Video ei sisällä ääntä, mutta on tekstitetty suomeksi. Videon katselu edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä.

Mistä asioista voit antaa saavutettavuuspalautetta?

Video is pinned, press esc to unpin
Videolla osion sisältö esitetty viitottuna. Video ei sisällä ääntä, mutta on tekstitetty suomeksi. Videon katselu edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä.

Voit pyytää etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi
toteuttamiseksi digitaalisen palvelun sisältöjä, jotka eivät ole
saavutettavuusvaatimusten mukaisia, itsellesi sopivassa saavutettavassa
muodossa.

Voit myös antaa palautetta havaitsemistasi puutteista saavutettavuusvaatimuksiin verrattuna. Lisäksi voit pyytää tarkennuksia niin sanotun kohtuuttoman rasitteen käytön perusteluihin.

Sinun pitäisi voida jättää palautetta saavutettavuudesta joko verkkolomakkeella tai sähköpostilla.

Palveluntarjoajan pitää vastata jättämääsi palautteeseen kahden viikon kuluessa. Voit jättää palautetta myös nimettömänä. Tällöin palveluntarjoajan ei tarvitse vastata palautteeseen, mutta sen pitäisi huomioida palautteessa esiin tuodut saavutettavuuspuutteet.

Mistä verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista voit antaa palautetta?

Video is pinned, press esc to unpin
Videolla osion sisältö esitetty viitottuna. Video ei sisällä ääntä, mutta on tekstitetty suomeksi. Videon katselu edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä.

Palautetta voit antaa niistä sivustoista ja mobiilisovelluksista, joita lain vaatimukset koskevat. Käytännössä lähes kaikki julkisten toimijoiden verkkopalvelut ja mobiilisovellukset ovat lain piirissä – esimerkiksi Kelan, verottajan, TE-toimistojen sekä kaupunkien ja kuntien verkkosivustot ja verkkoasiointi.

Lisätietoa siitä, mitä organisaatioita laki koskee

Lisätietoja siitä, mitä uusia digitaalisia palveluita laki koskee

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon

Video is pinned, press esc to unpin
Videolla osion sisältö esitetty viitottuna. Video ei sisällä ääntä, mutta on tekstitetty suomeksi. Videon katselu edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä.

Palveluntarjoajan pitää vastata palautteeseesi kahden viikon kuluessa. Lisäksi jos olet pyytänyt jotakin sisältöä saavutettavassa muodossa, palveluntarjoajan pitäisi antaa sinulle kirjallinen todistus, jos se ei voi pyynnöstäsi huolimatta antaa sisältöä saavutettavassa muodossa.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan, voit ottaa yhteyttä meihin Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja tehdä selvityspyynnön tai kantelun saavutettavuuspuutteista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on viranomainen, joka valvoo Suomessa lain saavutettavuusvaatimusten noudattamista. Muista kuitenkin aina esittää pyyntö tai antaa palautetta ensin sille toimijalle, joka vastaa verkkosivustosta tai mobiilisovelluksesta.

Kantelun tai selvityspyynnön valvovalle viranomaiselle voit tehdä verkkolomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen saavutettavuus@avi.fi tai kirjaamo.etela@avi.fi. Voit myös lähettää halutessasi ilmoituksen postitse osoitteeseen ESAVI kirjaamo, PL 1, 13035 AVI. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee olla riittävän yksityiskohtainen, jotta asia voidaan käsitellä. Kerro ainakin mistä verkkosivustosta tai mobiilisovelluksesta on kyse, oletko ollut yhteydessä siihen toimijaan, joka on vastuussa sivustosta tai sovelluksesta ja mikä on se saavutettavuushaaste, josta haluat ilmoittaa valvovalle viranomaiselle.

Lisätietoa siirtymäajoista

Mistä tiedät, teetkö selvityspyynnön vai kantelun?

Video is pinned, press esc to unpin
Videolla osion sisältö esitetty viitottuna. Video ei sisällä ääntä, mutta on tekstitetty suomeksi. Videon katselu edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä.

Sinun ei tarvitse tietää etukäteen, haluatko tehdä selvityspyynnön tai kantelun. Me aluehallintovirastossa autamme sinua tarvittaessa asiassa eteenpäin.

Seuraavissa kappaleissa on kuitenkin kerrottu, milloin kyseessä on selvityspyyntö ja milloin kantelu, sekä niiden eroista.

Selvityspyyntö

Voit tehdä selvityspyynnön meille Etelä-Suomen aluehallintovirastoon näissä tapauksissa:

 • Jos palveluntarjoaja on antanut kirjallisen todistuksen, mutta sisältöä ei pyynnöstäsi huolimatta anneta saavutettavassa muodossa.
 • Olet saanut edellä mainitun kirjallisen todistuksen, mutta haluat valittaa sen sisällöstä.
 • Palveluntarjoaja ei ole vastannut pyyntöösi saada tietty sisältö saavutettavassa muodossa kahden viikon kuluessa.
 • Jos palveluntarjoaja on kieltäytynyt antamasta pyytämääsi sisältöä
  saavutettavassa muodossa ja antanut siitä kirjallisen todistuksen, tai
 • Palveluntarjoaja ei ole käsitellyt pyyntöäsi saada sisältöä
  saavutettavassa muodossa digipalvelulaissa säädetyllä tavalla tai
  säädetyssä ajassa.

Selvityspyynnön käsittely

Aluehallintovirasto antaa selvityspyyntöön päätöksen. Sekä selvityspyynnön tekijä että palveluntarjoaja voivat vielä vaatia aluehallintovirastosta oikaisua päätökseen. Aluehallintovirasto antaa oikaisuvaatimuksen jälkeen uuden päätöksen, josta voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen.

Kantelu

Voit tehdä saavutettavuuskantelun aluehallintovirastolle palveluntarjoajasta, joka ei ole noudattanut lain saavutettavuusvaatimuksia. Nämä vaatimukset koskevat suurelta osin palvelun teknistä toimivuutta.

Voit tehdä kantelun myös siitä, että palveluntarjoajalla ei ole saavutettavuusselostetta tai seloste ei sisällä riittäviä tietoja siitä, miksi osa sisällöistä on jätetty saavutettavuusvaatimusten ulkopuolelle.

Lisäksi voit tehdä kantelun esimerkiksi siitä, että palveluntarjoajalla ei ole sähköistä kanavaa eli verkkolomaketta tai sähköpostiosoitetta, jonne voi antaa saavutettavuuspalautetta.

Sinun kannattaa olla yhteydessä ensin itse palveluntarjoajaan ja kysyä asiaa sieltä.

Saavutettavuuskantelun perusteella me aluehallintovirastossa voimme antaa palveluntarjoajalle hallinnollista ohjausta. Hallinnollisella ohjauksella kiinnitetään palveluntarjoajan huomio lakiin ja sen noudattamiseen. Ohjauksesta ei voi valittaa tuomioistuimiin, ja kantelun käsittelyyn sovelletaan hallintolain hallintokantelua koskevia säännöksiä.

Jos et tiedä, koskeeko asiasi saavutettavuutta

Video is pinned, press esc to unpin
Videolla osion sisältö esitetty viitottuna. Video ei sisällä ääntä, mutta on tekstitetty suomeksi. Videon katselu edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä.

Sinulla on myös oikeus saada tukea ja neuvoja julkisten toimijoiden eli viranomaisten verkkopalvelujen käyttöön. Viranomaisen pitää ilmoittaa verkkosivuillaan yhteystieto, josta voit pyytää neuvoja palvelun käyttöön. Jos et ole varma, koskeeko kokemasi ongelma saavutettavuutta, kannattaa joka tapauksessa ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan ja pyytää neuvoja.