Raportti valvonnasta 2020-2021

Etelä-Suomen aluehallintoviraston on saanut päätökseen saavutettavuuden valvontaohjelmansa vuosille 2020-2021. Alla julkaistaan raportti, jonka avi on toimittanut Euroopan komissiolle valvonnan tuloksista ja menetelmistä sekä yksikön toiminnasta laajemmin.

Suomessa (poislukien Ahvenanmaan maakunta) saavutettavuusdirektiivin säännökset on saatettu voimaan lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) eli digipalvelulailla. Tämän raportin on laatinut ja sen sisällöstä vastaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan yksikkö, joka toimii digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksia valvovana viranomaisena.

Raportti sisältää Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/1524 liitteen II mukaiset tiedot. Lisäksi raportissa on saavutettavuusdirektiivin (EU) 2016/2102 artiklan 8 mukaiset tiedot, jotka ensimmäisessä raportissa tulee olla. Nämä tiedot kuvaavat saavutettavuusdirektiivin täytäntöönpanoa valvontaa laajemmin.

Raportissa kuvataan, miten valvontarekisterin tiedot on koottu ja otos muodostettu. Yksinkertaistetun valvonnan otannan muodostamiseen kehitettiin algoritmi, joka vastaisi mahdollisimman hyvin komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/1524 reunaehtoja. Kattavan valvonnan otannassa painotettiin kansallisten sidosryhmien näkemyksiä digitaalisista palveluista, joiden tulisi sisältyä valvontaotokseen.

Suomen (poislukien Ahvenanmaan maakunta) väkiluvun perusteella yksinkertaistetun valvonnan otoksen koon piti olla ensimmäisellä valvontajaksolla 185 verkkosivustoa. Tähän tavoitteeseen ei päästy, vaan yksinkertaistetussa valvonnassa ehdittiin tarkastaa vain 105 verkkosivustoa. Kattavassa valvonnassa valvontaviranomainen tarkasti komission täytäntöönpanopäätöksen mukaisen määrän digitaalisia palveluja, eli 20 verkkosivustoa ja neljä mobiilisovellusta. Kattavassa valvonnassa tarkastetuista palveluista yksikään ei täyttänyt kaikkia saavutettavuusvaatimuksia. Yksinkertaistettu valvonta suoritettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontatyöhön kehittämällä Salvia-palvelulla. Kattava valvonta tehtiin pääasiallisesti asiantuntijatyönä.

Raportissa kuvataan myös digipalvelulain mukaisia täytäntöönpanomenettelyjä ja sitä, miten käyttäjät ovat hyödyntäneet niitä. Ensimmäisellä raportointijaksolla valvontaviranomainen on käsitellyt käyttäjien tekemiä kanteluja ja tarvittaessa ohjannut palveluntarjoajia saavutettavuusvaatimuksista ja velvoitteista. Kantelujen määrät ovat jatkuvasti kasvaneet.

Lisäksi raportissa kerrotaan valvontaviranomaisen tekemästä sidosryhmäyhteistyöstä ja toteutuneesta ohjauksesta ja neuvonnasta. Keskeinen viestintäkanava on valvontaviranomaisen verkkosivusto. Lisäksi ohjausta ja neuvontaa toteutetaan järjestämällä ja osallistumalla eri tilaisuuksiin.

Asiakirjat: