Kuvituskuva

Saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan keskittämistä koskeva lakiehdotus on nyt lausuttavana

Valtiovarainministeriön laatimassa hallituksen esityksessä käsitellään lakiehdotusta esteettömyys- ja saavutettavuusvalvonnan keskittämistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Keskittämisen tavoitteena on yhtenäistää valvontaa sekä siihen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Lausuntoja lakiehdotuksesta voi antaa 2.5.2024 asti.

Esteettömyyden ja saavutettavuuden valvontaa suoritetaan nyt kahdessa eri viranomaisessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimuksia. Liikenne- ja viestintävirasto puolestaan valvoo esteettömyysvaatimusten toteutumista. Se toimii myös eräiden tuotteiden esteettömyydestä annetun lain mukaisena markkinavalvontaviranomaisena.

Tuotteiden esteettömyyttä ja digitaalisten palvelujen saavutettavuutta ohjaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit. Esteettömyys- ja saavutettavuusdirektiivien tavoitteita edistetään Suomessa jo kansallisella lainsäädännöllä. Direktiivien tavoitteiden edistäminen toteutuisi entistä paremmin, jos tuotteiden esteettömyyttä ja digitaalisten palvelujen saavutettavuutta arvioitaisiin ja valvottaisiin yhtenä kokonaisuutena.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavan lakeja digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, sähköisen viestinnän palveluista ja eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista. Lakimuutoksien myötä Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikön henkilöstö siirtyisi Liikenne- ja viestintävirastoon. Lait tulisivat voimaan 1.1.2025

Voit antaa lausunnon lakiehdotuksesta lausuntopalvelu.fi Avautuu uuteen ikkunaan
2. toukokuuta mennessä.

Lisätietoja löydät:

Hallituksen esitys esteettömyyden ja saavutettavuuden valvonnasta lausunnolle – Valtiovarainministeriö (vm.fi)Avautuu uuteen ikkunaan

Laki eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista Finlexissä (102/2023)Avautuu uuteen ikkunaan

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta Finlexissä (306/2019).Avautuu uuteen ikkunaan

Katso myös nämä

Valvontajakson 2022 tulokset ovat valmistuneet

Lue edellinen

Saavutettavuusvaatimukset koskevat postialalla toimivan julkisen yrityksen digitaalisia palveluja siltä osin kuin ne liittyvät postilain mukaiseen yleispalveluun

Lue seuraava