Tietoa saavutettavuusselosteesta

Jokaisen organisaation, jota lain saavutettavuusvaatimukset koskevat, on tehtävä verkkosivustoistaan ja mobiilisovelluksistaan saavutettavuusseloste ja laitettava se verkkosivuilleen.

Saavutettavuusselosteessa kuvataan verkkopalvelun saavutettavuuden tila ja mahdolliset poikkeamat saavutettavuusvaatimuksista. Lisäksi selosteessa kerrotaan, miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta.

Mitä tietoja saavutettavuusselosteessa pitää olla?

Saavutettavuusselosteen pakolliset tiedot on määritelty EU-komission säädöksessä. Kukin organisaatio, jota laki koskee, tekee selosteen verkkosivustoistaan tai mobiilisovelluksistaan. Selosteessa täytyy olla seuraavat tiedot:

 1. Miten hyvin verkkosivusto tai sovellus vastaa saavutettavuusvaatimuksia? Arvio sivuston tai sovelluksen saavutettavuuden tilasta: a) vastaa täysin vaatimuksia, b) vastaa suurilta osin vaatimuksia tai c) suurin osa vaatimuksista ei toteudu.
 2. Mitkä verkkosivuston tai sovelluksen sisällöt tai osat eivät vastaa saavutettavuusvaatimuksia ja miksi?
 3. Milloin seloste on laadittu ja päivitetty, ja perustuvatko selosteen tiedot itsearvioon vai ulkopuoliseen asiantuntija-arvioon?
 4. Miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta ja kuka tai mikä yksikkö vastaa organisaatiossa saavutettavuuspalautteiden käsittelystä?
 5. Miten käyttäjä voi ottaa yhteyttä AVIin selvityspyynnön tai -kantelun tekemistä varten? (Selvityspyynnön tai kantelun voi tehdä vasta kun siirtymäaika on ohi.)

Jokaiseen kohtaan liittyy yksityiskohtaisempia alakohtia.

Mitä selosteen saavutettavuusvaatimukset ovat?

Saavutettavuusvaatimuksilla tarkoitetaan tässä käytännössä WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä, jotka on kuvailtu sivuillamme. Koko WCAG 2.1 ohjeistus löytyy W3C-yhteisön sivuilta.

Kohtuuton rasite

Saavutettavuusvaatimuksista voi poiketa tietyiltä osin ja tilapäisesti, jos saavutettavuusvaatimusten toteuttaminen aiheuttaisi organisaatiolle kohtuutonta rasitetta.

Kohtuuttoman rasitteen periaatetta voi käyttää vain osaan sisältöjä, ei koko verkkosivustoon. Kohtuutonta rasitetta ei voi käyttää silloin, jos hankitaan täysin uusi verkkopalvelu.

Kohtuuttomaan rasitteeseen voi vedota ainoastaan ennakkoon suunnitellusti, esimerkiksi jos ennakkoon tehdyn saavutettavuusarvioinnin perusteella voi osoittaa vaatimusten toteuttamisen aiheuttavan organisaation toiminnalle kohtuuttoman rasitteen.

Laissa ei ole annettu yksityiskohtaisia kriteerejä sille, milloin kohtuuttoman rasitteen perustetta voi käyttää ja milloin esimerkiksi jokin kehittämiskustannus tai muutostyö katsottaisiin kohtuuttomaksi rasitteeksi.

Kun arvioidaan kohtuutonta rasitetta, otetaan huomioon erityisesti vammaisten ihmisten tarpeet käyttää kyseistä palvelua sekä palveluntarjoajan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus.

Käytännössä siis mitä isompi toimija tai mitä keskeisempi palvelu tai sisältö, sitä vaikeampi olisi vedota kohtuuttomaan rasitteeseen.

Kohtuuttoman rasitteen perusteen käytöstä on kerrottava saavutettavuusselosteessa siinä yhteydessä, kun kerrotaan, mitkä osat eivät toteuta saavutettavuusvaatimuksia ja miksi.

Palvelun käyttäjällä on oikeus pyytää palveluntarjoajalta tarkennuksia kohtuuttoman rasitteen käytölle. Käyttäjällä on myös oikeus saada sisältö tai palvelu saavutettavuusvaatimukset toteuttavassa muodossa (tai muulla hänelle sopivalla tavalla), jos sisältö tai palvelu on oleellinen käyttäjän etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi.

Milloin saavutettavuusseloste pitää laittaa sivuille?

Saavutettavuusseloste pitää laittaa verkkosivuille siinä vaiheessa, kun saavutettavuusvaatimusten siirtymäaika on sivuston tai sovelluksen osalta lopussa.

 • Jos sivusto on julkaistu ennen 23.9.2018, siirtymäaika loppuu 22.9.2020, eli seloste täytyy laittaa sen jälkeen sivuille.
 • Jos sivusto on uusi eli julkaistu 23.9.2018 tai sen jälkeen, siirtymäaika loppuu jo 22.9.2019, eli selosteen pitää olla sivuilla tämän jälkeen.
 • Mobiilisovellusten osalta selosteen pitää olla saatavilla sovelluksen lataamisen yhteydessä. Siirtymäaika loppuu 22.6.2021.
 • Yksityisen sektorin toimijoiden, joita lain saavutettavuusvaatimukset koskevat, verkkosivustojen siirtymäaika loppuu pääosin 31.12.2020, jonka jälkeen seloste on laitettava verkkosivustolle.

Tarkempaa tietoa siirtymäajoista

 • Digipalvelulakiin on tehty muutoksia, jotka tuovat lain vaatimusten ja velvoitteiden piiriin uusia palveluja ja toimijoita. Lain soveltaminen uusiin palveluihin alkaa siirtymäajan jälkeen kesäkuussa 2025. Lue lisää uusista vaatimuksista täältä.
 • Kerro verkkosivuilla, koska sivusto on julkaistu

  Suosittelemme kertomaan verkkosivustolla jo ennen siirtymäajan loppua, koska sivusto on julkaistu ja koska lain saavutettavuusvaatimukset tulevat koskemaan sivustoa. Näin käyttäjille on selkeämpää, milloin sivustolta voi odottaa saavutettavuusvaatimusten toteutumista ja ylipäänsä saavutettavuusselostetta.

  Onko saavutettavuusselosteesta olemassa mallia?

  EU-komissio on antanut mallin saavutettavuusselosteesta. Selosteen malli löytyy EU:n virallisilla kielillä komission sivuiltaAvautuu uuteen ikkunaan.

  Työkalu saavutettavuusselosteen tekemiseksi

  AVI tuotti EU:n mallin pohjalta saavutettavuusselosteesta selkeämmän version suomeksi ja ruotsiksi. Saavutettavuusselostetyökalu on käyttäjää ohjaava verkkolomake, jonka avulla organisaatiot voivat tehdä helpommin EU:n vaatimusten mukaisen saavutettavuusselosteen.

  Siirry laatimaan saavutettavuusselostetta.