kuvituskuva

Valvontaa toivotaan kohdennettavan arjen sujuvuuden kannalta oleellisiin palveluihin

Aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikön yhtenä tärkeänä tehtävänä on säännöllisesti kuulla eri sidosryhmiä saavutettavuusvaatimusten toteutumisesta Suomessa. Saavutettavuusvalvonta toteutti joulukuussa 2023 vammaisjärjestöjen jäsenille suunnatun verkkokyselyn koskien saavutettavuutta. Saavutettavuusvalvonta pyysi myös keväällä 2024 vammaisjärjestöiltä kirjallisia lausuntoja digipalveluiden saavutettavuudesta.

Digipalveluiden saavutettavuutta käsittelevässä verkkokyselyssä vammaisjärjestöjen jäsenet vastasivat anonyymisti millaisia saavutettavuushaasteita ovat kohdanneet, mitä digipalveluita pitäisi ottaa valvontaan ja ovatko käyttäjien oikeudet tuttuja saavutettavuuden suhteen.

Lausuntopyynnössä saavutettavuusvalvonta puolestaan kysyi vammaisjärjestöjen mielipiteitä muun muassa mihin valvontaa pitäisi kohdentaa, millainen oli valvontajakson 2022 otanta sekä millaisena valvontaviranomaisen rooli koetaan. Saavutettavuusvalvonta halusi myös kuulla miten järjestöt ovat ottaneet huomioon saavutettavuusvaatimusten ja käyttäjien oikeuksien tietoisuuden edistämisen heidän omien jäsenten keskuudessa.

Arjen sujuvuutta ja terveyttä edistävissä digipalveluissa havaittiin haasteita

Vammaisjärjestöjen jäsenille suunnattuun kyselyyn saatiin 90 vastausta ja kirjallisia lausuntoja eri järjestöiltä vastaanotettiin yhteensä 7 kappaletta.

Sekä jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista että järjestöjen lausunnoista nousi toistuvasti esiin toive kohdentaa valvontaa erityisesti hyvinvointialueiden digipalveluihin sekä muihin kansalaisten arjen sujuvuuden kannalta oleellisiin digipalveluihin. Näiden palveluiden kohdalla koettiin paljon saavutettavuushaasteita.

Vammaisjärjestöjen lausunnoissa nousi esiin myös palveluntarjoajien saavutettavuusselosteiden ajantasaisuus, joka koettiin monilla palveluntarjoajilla puutteelliseksi. Valvontajakson 2022 otantaa järjestöt pitivät kattavana.

Jäsenille suunnatusta kyselystä nousi esiin puolestaan, että harva tiesi käyttäjien oikeuksista saavutettavuuden suhteen. Tämän havainnon myötä saavutettavuusvalvonta kysyi asiaa myös järjestöiltä. Saaduista lausunnoista kävi ilmi, että kaikki järjestöt pyrkivät edistämään tietoisuutta niin saavutettavuusvaatimusten kuin käyttäjien oikeuksien suhteen muun muassa oman viestinnän ja koulutuksien myötä.

Vammaisjärjestöt antoivat kiitosta saavutettavuusvalvonnalle selkeistä saavutettavuusvaatimukset.fi -verkkosivuista, proaktiivisesta toiminnasta sekä aktiivisesta neuvonnasta ja ohjauksesta sekä viestinnästä. Saavutettavuusvalvonnan koulutusvideot ovat olleet suosittuja, joita toivottiin myös lisää. Toiveita valvontaviranomaisen suuntaan esitettiin muun muassa aktiivisempaan ohjeistamiseen saavutettavuusselosteista ja videoiden saavutettavuusvaatimuksista.

Katso myös nämä

Saavutettavuusselosteet ja saavutettavuuspalautteeseen vastaaminen olivat kanteluratkaisujen keskiössä vuonna 2023

Lue edellinen

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan yhdistämisestä

Lue seuraava