Kuvituskuva

Saavutettavuusvaatimuksia ei voi välttää poistamalla tallenteita verkkosivustolta

Asian kuvaaminen

Kantelu koski viranomaisen julkaisemia suorien lähetysten tallenteita, jotka julkaistiin ei-saavutettavassa muodossa viranomaisen ylläpitämällä verkkosivustolla ja poistettiin 14 vuorokauden sisällä julkaisusta.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto ilmaisi käsityksenään viranomaiselle, että suoran lähetyksen tallenteen tekemiseen saavutettavaksi on digipalvelulaissa annettu aikaa 14 vuorokautta, jos suoran lähetyksen tallenne jätetään verkkoon tai se julkaistaan uudelleen. Digipalvelulain tarkoituksen mukaista ei ole, että saavutettavuusvaatimusten välttämiseksi poistetaan ei-saavutettavia tallenteita 14 vuorokauden jälkeen julkaisusta tai jätetään tallenteita julkaisematta.

Lisäksi aluehallintovirasto kehotti viranomaista päivittämään saavutettavuusselosteen ajantasaiseksi, lisäämään saavutettavuusselosteelle tiedon videoiden saavutettavuudesta sekä valvontaviranomaisen yhteystiedoista ja päivittämään selosteen digipalvelulain 9 §:n mukaiseksi.

Ratkaisuperusteet

Asiassa saadun selvityksen mukaan kantelun kohteena oleva viranomainen on tulkinnut lakia niin, että suorien lähetysten tallenteita voidaan julkaista ei-saavutettavina, jos ne poistetaan 14 vuorokauden sisällä julkaisemisesta. Viranomainen totesi lisäksi selvityksessään, että tallenteiden kohderyhmä oli rajattu.

Aluehallintovirasto totesi, että digipalvelulaki velvoittaa palveluntarjoajia varmistamaan, että sen digitaalisen palvelun sisällöt täyttävät saavutettavuusvaatimukset sen julkaisuhetkellä. Tämä ei koske suoria lähetyksiä. Jos suoran lähetyksen tallenne kuitenkin jätetään verkkosivustolle tai se julkaistaan sivustolla uudelleen, tulee se tehdä saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi 14 vuorokauden kuluessa lähetyksestä tai siitä tehdyn tallenteen julkaisemisesta.

Jos suoran lähetyksen tallenne on alun perin tarkoitus olla saatavilla vain lyhyen aikaa, sitä ei lähtökohtaisesti koske saavutettavuusvaatimukset. Aluehallintovirasto katsoi kuitenkin, että tällä tarkoitetaan sisältöjä, joiden lyhyt julkaisuaika perustuu muihin syihin kuin digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten välttämiseen.

Lisäksi aluehallintovirasto totesi, että yleisön terveyteen, hyvinvointiin tai turvallisuuteen liittyvien videoiden osalta palveluntarjoajan tulisi arvioida, onko tarvetta saattaa videot saavutettaviksi nopeamminkin kuin 14 vuorokaudessa. Aluehallintovirasto korosti, että niihin liittyvien videoiden osalta tulisi käyttää erityistä harkintaa sen osalta, että ne olisivat saatavilla myös saavutettavassa muodossa.

Aluehallintovirasto korosti myös, että digipalvelulaki ei velvoita poistamaan verkkosivustolta ei-saavutettavaa materiaalia, eikä sen tarkoituksena ole myöskään estää materiaalin julkaisemista verkkosivustolla tai muussa digitaalisessa palvelussa. Jos saavutettavuusvaatimusten toteuttaminen aiheuttaa palveluntarjoajalle kohtuuttoman rasitteen, siihen voi vedota saavutettavuusselosteessa ja kertoa perustelut saavutettavuusvaatimuksista poikkeamiselle.

Aluehallintovirasto korosti, että digipalvelulain tavoitteena on edistää digitaalisten palvelujen sisältöjen saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. Digipalvelulain tavoitteena on varmistaa, että digitaaliset palvelut ovat saavutettavat ja kaikkien käytettävissä kohderyhmästä riippumatta. Digipalvelulain mukaista ei ole jättää saavutettavuusvaatimuksia toteuttamatta kohderyhmän perusteella.

Lisäksi aluehallintovirasto totesi, että saavutettavuusseloste ei sisältänyt ajantasaista tietoa sivuston sisältöä koskevista saavutettavuuspuutteista sekä muita digipalvelulaissa säädettyjä tietoja ja kehotti viranomaista päivittämään saavutettavuusselosteen.

Keskeiset lait ja suositukset

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 1–3 §, 7–9 §, 11–12 §, 17 §

Katso myös nämä

Saavutettavuusvaatimukset koskevat postialalla toimivan julkisen yrityksen digitaalisia palveluja siltä osin kuin ne liittyvät postilain mukaiseen yleispalveluun

Lue edellinen