Käyttäjien kokemuksia saavutettavuudesta

Julkaisemme tällä sivulla digipalvelujen käyttäjätarinoita. Haluamme nostaa erilaisten käyttäjien oman äänen kuuluviin. He osaavat parhaiten kertoa siitä miksi saavutettavuudesta huolehtiminen on tärkeää.