kuvituskuva

Valvontajakson 2022 tulokset ovat valmistuneet

Aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan julkaisemista valvontatuloksista käy ilmi, että vuoden 2022 valvontajaksolla oli ainoastaan muutama palvelu, joista ei tarkastuksien myötä löytynyt saavutettavuuspuutteita.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019, digipalvelulaki) määrittelee saavutettavuusvaatimukset ja velvoitteet sekä niiden valvonnan. Lain tavoitteena on, että mahdollisimman moni ihminen voisi yhdenvertaisesti käyttää digitaalisia palveluja. Aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonta valvoo ja tarkastaa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamista.

Erittäin harva palvelu täyttää lain saavutettavuusvaatimukset

Vuoden 2022 valvontajaksolla aluehallintovirasto tarkasti yhteensä 217 digitaalista palvelua. Kattavan valvonnan menetelmällä tarkastettiin yhteensä 20 verkkosivustoa ja 12 mobiilisovellusta, joista yksikään ei täyttänyt kaikkia saavutettavuusvaatimuksia. Yksinkertaistetun valvonnan menetelmällä tarkastettiin 185 verkkosivustoa, joista ainoastaan kahdesta ei löytynyt saavutettavuuspuutteita. Kattava valvonta suoritetaan pääasiassa manuaalisena asiantuntijatyönä ja yksinkertaistettu valvonta pääasiassa automatisoidusti. Valvontajakson 2022 tarkastukset saatiin valmiiksi vasta kesällä 2023. Vuoden 2023 valvonta on kesken. Tiedotamme vuoden 2023 tuloksista erikseen, kun tarkastukset on saatu valmiiksi.

Yhteenveto kattavan valvonnan menetelmällä tehdyistä tarkastuksista

Tarkastuksissa havaitut puutteet tekevät digitaalisten palvelujen käytöstä vaikeaa tai työlästä erityisesti heikkonäköisille ja henkilöille, jotka käyttävät sivustoja ruudunlukuohjelman, näppäimistön tai motorisen apuvälineen avulla.

Verkkosivustojen kohdalla yleisimmät saavutettavuuspuutteet liittyivät vuorovaikutteisten elementtien nimeen, rooliin ja arvoon, ohjelmalliseen lukemisjärjestykseen, puutteelliseen kontrastiin, otsikoiden ja sisällön rakenteeseen sekä saavutettavuuteen näppäimistöllä.

Verkkosivustoilla merkittävä osa tarkastuksessa havaituista puutteista ilmeni sivuston osissa, jotka toistuvat yhdenmukaisina palvelun kaikilla sivuilla. Näitä toistuvia osioita ovat esimerkiksi sivunäkymän ylätunniste, joka tyypillisesti sisältää palvelun pääasiallisen navigointimekanismin, kieliversioiden valinnan ja hakutoiminnon, sekä alatunniste, jossa on yleensä muun muassa pikalinkkejä yhteystietoihin ja muihin sivuston keskeisiin sisältöihin. Korjaamalla toistuvien sivuosioiden puutteet voidaan parantaa palvelun saavutettavuuden tasoa nopeammin kuin keskittymällä sivujen sisältöosioiden yksittäisiin puutteisiin.

Mobiilisovellusten kohdalla yleisimmät saavutettavuuspuutteet liittyivät puutteelliseen tukeen alustan saavutettavuusominaisuuksille, laitteen asentoon, puutteelliseen kontrastiin, tekstin suurentamiseen, vuorovaikutteisten elementtien nimeen, rooliin ja arvoon, ohjelmalliseen lukemisjärjestykseen, otsikoiden ja sisällön rakenteeseen sekä saavutettavuuteen näppäimistöllä. Tarkastettujen sovellusten käyttöjärjestelmäversioiden välillä ei havaittu merkittäviä eroja, vaan sekä Android- että iOS-sovelluksien tarkastusraportit sisälsivät keskimäärin yhtä paljon puutteiden kirjauksia.

Tarkemmat yhteenvedot verkkosivustojen ja mobiilisovellusten kattavan valvonnan tuloksista löydät alla olevien linkkien kautta.

Yhteenveto verkkosivustojen valvontajakson 2022 kattavan valvonnan tuloksista, pdf.

Yhteenveto mobiilisovellusten valvontajakson 2022 kattavan valvonnan tuloksista, pdf.

Yhteenveto yksinkertaistetun valvonnan menetelmällä tehdyistä tarkastuksista

Yksinkertaistetussa valvonnassa tarkastettiin yhteensä 185 verkkosivustoa. Tarkastettuja palveluita kuului niin valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaisille kuin yksityisille yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille.

Tulosten perusteella haastavimpia asioita olivat muiden muassa riittävän kontrastin tarjoaminen tekstille sekä saavutettavan nimen toteuttaminen kuville, linkeille, otsikoille, iframe-elementeille ja lomake-elementeille. Saavutettava nimi on se, millaisena ruudunlukija lukee elementin käyttäjälle ja millä sanalla elementtiin viitataan, kun palvelua ohjataan puhekomennoilla. Virheet saavutettavassa nimessä voivat hankaloittaa tai estää sivuston käytön apuvälineiden käyttäjiltä.

Yksinkertaistetun valvonnan tulosten pohjalta palveluntarjoajat saivat aluehallintovirastolta tarkastusraportit ja ohjausta korjata sivustojen puutteet saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Tarkastusten pohjalta osa palveluista valikoitui tarkastettavaksi uudelleen osana vuoden 2023 yksinkertaistettua valvontaa.

Tarkemman yhteenvedon ja muun muassa palveluiden jakautumisesta voit lukea alla olevasta linkistä.

Yhteenveto valvontajakson 2022 yksinkertaistetun valvonnan tuloksista, pdf.

Aluehallintovirastolta kaksi määräystä

Aluehallintovirasto pyrkii ensisijaisesti ohjaamaan palveluntarjoajia saavutettavuusvaatimusten ja digipalvelulain velvoitteiden noudattamisesta. Valvontaviranomainen voi kuitenkin valvonnan yhteydessä määrätä palveluntarjoajan saattamaan kohtuullisessa määräajassa digitaalisen palvelun vastaamaan 3 ja 3 a luvussa säädettyjä vaatimuksia.

Osana vuoden 2022 valvontaohjelman mukaista valvontaa, aluehallintovirasto on antanut kaksi määräystä. Annetuista määräyksistä ja niiden perusteluista voit lukea lisää alla olevasta linkistä.

Aluehallintovirasto on antanut kaksi määräystä saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi – Saavutettavuusvaatimukset

Lisätietoja valvonnasta ja valvonnan tuloksista

Ylitarkastaja, Juha Suomalainen,
juha.suomalainen@avi.fi, 0295 016 689

Ylitarkastaja Eetu Komsi,
eetu.komsi@avi.fi, 0295 016 571

Katso myös nämä

Aluehallintovirasto on antanut kaksi määräystä saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi

Lue edellinen

Saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan keskittämistä koskeva lakiehdotus on nyt lausuttavana

Lue seuraava