Siirtymäajat

Lain saavutettavuusvaatimukset eivät tule kerralla voimaan, vaan niillä on siirtymäaikoja riippuen siitä, milloin verkkopalvelu tai -sisältö on julkaistu ja millainen toimija sen on julkaissut.
 • Digipalvelulakiin on tehty muutoksia, jotka tuovat lain vaatimusten ja velvoitteiden piiriin uusia palveluja ja toimijoita. Lain soveltaminen uusiin palveluihin alkaa siirtymäajan jälkeen kesäkuussa 2025. Lue lisää uusista vaatimuksista täältä.
 • Julkisen sektorin verkkosivustot

  Alla olevat siirtymäajat koskevat näitä toimijoita: julkista sektoria eli viranomaisia, julkista hallintotehtävää hoitavia toimijoita ja julkisoikeudellisia laitoksia. Lisäksi siirtymäaika koskee pääosin julkisen tahon rahoittamia verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia sekä vahvan sähköisen tunnistamisen palveluja ja suomi.fi-maksuihin liitettyjä maksupalveluja.

  • 23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia alkaen 23.9.2019.
  • Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.

  Yksityisen sektorin verkkosivustot

  Siltä osin kuin yksityinen sektori kuuluu vaatimusten piiriin, niiden verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 1.1.2021.

  Lisätietoa siitä, millaisia toimijoita laki velvoittaa

  Mobiilisovellukset

  Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021 alkaen.

  Siirtymäaika koskee kaikkia lain piiriin kuuluvia mobiilisovelluksia riippumatta siitä, ovatko sovellukset julkisen vai yksityisen sektorin tarjoamia.

  Intranetit ja extranetit

  • Viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten työpaikoilla käytettyjen intranetien ja extranetien pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 22.9.2019 jälkeen siinä vaiheessa, kun julkaistaan uusi tai kun vanha intranet tai ekstranet uudistetaan kokonaan.
  • Tämä laki ei velvoita yksityistä sektoria työpaikan intra- ja ekstranettien saavutettavuuden huomioimiseen.

  Videot ja äänilähetykset

  Verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia alkaen 23.9.2020.

  Jos kyse on lain piiriin kuuluvan yksityisen toimijan sivustosta, videoita ja äänilähetyksiä koskevat vaatimukset tulevat voimaan 1.1.2021.

  Mobiilisovelluksissa julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla vaatimusten mukaisia 23.6.2021.

  Vanhoja videoita ja äänilähetyksiä ei tarvitse poistaa sivustolta eikä niitä tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Tällaisista vanhoista ei-saavutettavista videoista ja äänilähetyksistä täytyy kertoa saavutettavuusselosteessa.

  Tiedostot (esim. pdf)

  Tiedostojen, esim. pdf- ja word-tiedostojen, pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia siinä vaiheessa kun vaatimukset tulevat koskemaan koko sivustoa tai sovellusta edellä mainittujen siirtymäaikojen mukaan.

  Lain vaatimusten piirissä ovat ne tiedostot, jotka on julkaistu verkossa 23.9.2018 tai sen jälkeen. Eli jos palvelussa on julkaistu tiedostoja esimerkiksi 1.1.2019, ne täytyy tehdä viimeistään siirtymäajan loputtua saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

  Vanhoja, ennen 23.9.2018 verkossa julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi paitsi jos niitä tarvitaan keskeneräisen asian hoitamiseen tai jos ne ovat asioinnin hoitamiseksi oleellisia.

  Siirtymäajat kaaviona

  Voit tallentaa oheisen kaavion ja hyödyntää sitä vapaasti. Huomioi, että kaaviossa ei ole esitetty kaikkia yksityiskohtia. Yksityiskohtaiset siirtymäajat voit tarkastaa edellä olevasta tekstistä.

  lain keskeisimmät siirtymäajat kuvattu aikajanalla. yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät verkkosivulta tekstinä.