Saavutettavuus­selosteen laatiminen

HUOM! Selostetyökalun välitallennustoiminnossa on häiriö ja sitä korjataan.
Välitallennuksen käyttöä ei suositella, sillä se saattaa kadottaa tallennetut tiedot.
Älä avaa välitallennuksen linkkiä toisessa selainikkunassa äläkä uudelleen lataa sivua kesken selostelomakkeen täyttämisen.

Tervetuloa laatimaan saavutettavuusselostetta. Digipalvelulaki linjaa saavutettavuusvaatimukset, jotka digipalveluiden tulee täyttää. Organisaatioiden tulee laatia verkkosivustoistaan saavutettavuusselosteet. Selosteen tulee noudattaa EU:n laatimaa mallia. Seloste on laitettava verkkosivuille.

Tämän työkalun tarkoitus on auttaa saavutettavuusselosteen täyttämisessä. Vastuu selosteen sisällöstä ja sen aktiivisesta päivittämisestä on organisaatiolla.

  • Digipalvelulakiin on tehty muutoksia, jotka tuovat lain vaatimusten ja velvoitteiden piiriin uusia palveluja ja toimijoita. Lain soveltaminen uusiin palveluihin alkaa siirtymäajan jälkeen kesäkuussa 2025. Lue lisää uusista vaatimuksista täältä. Aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonta päivittää saavutettavuusselostetyökalua ennen siirtymäajan loppua siten, että se vastaa digipalvelulain muutoksia.
  • Laadi lain vaatima seloste

    Jotta selosteen voi laatia, tulee sinun perehtyä saavutettavuusvaatimuksiin ja ymmärtää miltä osin organisaation digipalvelut vastaavat määrättyjä vaatimuksia ja miltä osin ne ovat puutteellisia.

    Olemme täyttäneet tietyt kohdat selosteeseen valmiiksi. Sinun tulee enää vastata organisaatiokohtaisiin kysymyksiin ja olet valmis!

    Saavutettavuus tulee ottaa huomioon aina verkkosivua tehdessä ja päivitettäessä, joten parempi aloittaa heti.

    Täytä saavutettavuusseloste