Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tervetuloa laatimaan saavutettavuusselostetta. Digipalvelulaki linjaa saavutettavuusvaatimukset, jotka digipalveluiden tulee täyttää. Organisaatioiden tulee laatia verkkosivustoistaan saavutettavuusselosteet. Selosteen tulee noudattaa EU:n laatimaa mallia. Seloste on laitettava verkkosivuille.

Tämän työkalun tarkoitus on auttaa saavutettavuusselosteen täyttämisessä. Vastuu selosteen sisällöstä ja sen aktiivisesta päivittämisestä on organisaatiolla.

Laadi lain vaatima seloste

Jotta selosteen voi laatia, tulee sinun perehtyä saavutettavuusvaatimuksiin ja ymmärtää miltä osin organisaation digipalvelut vastaavat määrättyjä vaatimuksia ja miltä osin ne ovat puutteellisia.

Olemme täyttäneet tietyt kohdat selosteeseen valmiiksi. Sinun tulee enää vastata organisaatiokohtaisiin kysymyksiin ja olet valmis!

Saavutettavuus tulee ottaa huomioon aina verkkosivua tehdessä ja päivitettäessä, joten parempi aloittaa heti.

Täytä saavutettavuusseloste