Mies seisoo juna-asemalla ja tutkii käsissään olevaa puhelinta

Aluehallintovirasto on antanut kaksi määräystä saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut kaksi määräystä osana vuoden 2022 valvontaohjelman mukaista digitaalisten palvelujen valvontaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on valvonut vuonna 2022 yhteensä 217 digitaalisen palvelun saavutettavuutta osana Euroopan komission määrittämää valvontaohjelmaa. Valvonnan tulosten perusteella aluehallintovirasto pyrkii ensisijaisesti ohjaamaan palveluntarjoajia saavutettavuusvaatimusten ja digipalvelulain velvoitteiden noudattamisessa.

Aluehallintovirasto voi valvonnan yhteydessä määrätä palveluntarjoajan saattamaan digitaalisen palvelun vastaamaan lain mukaisia saavutettavuusvaatimuksia kohtuullisessa määräajassa.

Joukkoliikennesovelluksen saavutettavuudessa havaittiin merkittäviä puutteita

Ensimmäinen aluehallintoviraston antama määräys koski mobiilisovellusta, joka oli ollut mukana myös edellisellä valvontajaksolla 2020–2021. Sovelluksessa oli merkittävästi palvelun käyttöä haittaavia puutteita, jotka toistuivat edellisellä valvontajaksolla annetusta ohjauksesta huolimatta.

”Tarkastuksen yhteydessä havaitsimme palvelun käyttöä merkittävästi haittaavia puutteita, joista olimme raportoineet jo edellisen valvonnan jälkeen. Täten päädyimme määräämään nämä kyseiset puutteet korjattavaksi”, toteaa ylitarkastaja Juha Suomalainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnasta.

Sen lisäksi, että aluehallintovirasto määräsi palveluntarjoajan korjaamaan merkittävimmät saavutettavuuspuutteet, se kehotti palveluntarjoajaa huolehtimaan myös muiden tarkastusraportissa esiin tuotujen saavutettavuuspuutteiden korjaamisesta.

Lue lisää ratkaisulyhennelmästä

Kunnan verkkosivustolla havaittiin huomattavan suuri määrä saavutettavuuspuutteita

Toinen aluehallintoviraston määräys koski verkkosivustoa, joka oli valvonnan kohteena myös edellisellä valvontakaudella 2020–2021. Palvelussa havaittiin huomattava määrä saavutettavuuspuutteita. Palveluntarjoaja ei ollut korjannut puutteita edes osittain edellisellä valvontajaksolla annetusta ohjauksesta huolimatta.

”Valvonnan tarkastuksen ja kunnalta saadun selityksen perusteella palveluntarjoaja ei ollut huomioinut edellisessä valvonnassa raportoituja saavutettavuuspuutteita korjaamalla niitä edes osittain. Tästä syystä päädyimme määräämään palveluntarjoajan saattamaan verkkosivusto saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi”, kertoo Juha Suomalainen.

Lue lisää ratkaisulyhennelmästä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa Suomessa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvonnasta sekä antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa saavutettavuusvaatimuksista.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Lisätietoja

Johanna Kuokkanen-Muotka, lakimies,
p. 0295 016 574, johanna.kuokkanen-muotka@avi.fi

Katso myös nämä

Aluehallintovirasto havaitsi merkittäviä puutteita joukkoliikennesovelluksen saavutettavuudessa

Lue edellinen

Valvontajakson 2022 tulokset ovat valmistuneet

Lue seuraava