Kenelle saavutettavuus on tärkeää?

Digipalvelujen eli verkkosivujen ja mobiilisovellusten hyvä saavutettavuus on välttämätöntä joillekin ihmisille ja hyödyllistä meille kaikille. Saavutettavuuden huomiointi on yleensä myös hyvää suunnittelua.

Yli miljoona suomalaista tarvitsee saavutettavampia palveluja

Hyvä saavutettavuus on erityisen tärkeää ihmisille, joilla on haasteita digipalvelujen tai laitteiden käytössä. On arvioitu, että Suomessa on yli miljoona ihmistä, joiden voi olla vaikeaa käyttää digipalveluja, etenkin jos palvelujen saavutettavuuteen ei ole kiinnitetty huomiota.

Esimerkiksi näitä asioita ei aina osata huomioida riittävästi, kun suunnitellaan ja toteutetaan verkkosivuja ja mobiilisovelluksia:

 • näkövammat ja heikentynyt näkö
 • kuulovammat ja kuurous
 • fyysiset ja motoriset rajoitteet, kuten CP-vamma, lihasheikkous, vapina tai halvaantuminen
 • kehitysvammat
 • luki- ja oppimisvaikeudet
 • keskittymisvaikeudet
 • mielenterveysongelmat
 • muistihäiriöt
 • muut kognitiiviset pulmat
 • heikko suomen kielen taito
 • tottumattomuus digitaalisten palvelujen käyttöön
 • tilapäiset haasteet, kuten meluisa ympäristö, kirkas auringonpaiste, stressi tai kipsissä oleva käsi

Digipalvelun käytössä koetut haasteet voivat johtua monista asioista. Esimerkiksi sokea henkilö, joka käyttää digipalveluja ruudunlukuohjelman avulla, kohtaa usein huonosta teknisestä toteutuksesta johtuvia ongelmia: esimerkiksi navigaatiota ei pystykään käyttämään näppäimistöllä tai ruudunlukuohjelma ei lue sisältöä oikeassa järjestyksessä.

Maahanmuuttajataustaiselle tai kehitysvammaiselle ihmiselle taas vaikeat termit ja monimutkaiset lauserakenteet voivat olla mahdottomia ymmärtää.

Kuulovammainen henkilö tarvitsee tekstitykset ääntä sisältäviin videoihin.

Heikkonäköinen henkilö tarvitsee esimerkiksi hyviä kontrasteja ja sisällön hyvää skaalautuvuutta.

Saavutettavuus riippuu ihmisestä ja tilanteesta

Saavutettavuus ei toteudukaan täydellisesti jotakin yhtä ohjeistoa noudattamalla, vaan se, mikä on saavutettavaa, riippuu aina käyttäjästä ja tilanteesta.

Saavutettavuuden perusajatuksena on se, että digitaaliset palvelut tehdään niin hyvin käyttäjien erilaiset tilanteet ja haasteet huomioiden, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää palveluja mahdollisimman sujuvasti.

Saavutettavuus hyödyttää kaikkia ihmisiä

Saavutettavuuden huomiointi on välttämätöntä joillekin ihmisille, mutta se hyödyttää kaikkia. Esimerkiksi videoiden tekstityksistä hyötyvät kaikki normaalikuuloisetkin ihmiset, jotka eivät syystä tai toisesta voi kuunnella videoiden ääntä.

Saavutettavuus on asiakaslähtöistä suunnittelua, joka ottaa mahdollisimman hyvin huomioon erilaiset tilanteet ja tarpeet. Saavutettavuuteen panostaminen kannattaa: se lisää yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja tekee itsenäisen asioinnin mahdolliseksi yhä useammalle ihmiselle.

Esimerkkejä erilaisista käyttäjistä

Löydät käyttäjätarinoita -sivultamme havainnollisia kertomuksia ja esimerkkejä erilaisista ihmisistä digipalvelujen käyttäjinä. Löydät myös sivuiltamme eri organisaatioiden esimerkkejä saavutettavuustyöstä.

Lisäksi erilaisista käyttäjistä ja heidän tarvitsemistaan avustavista teknologioista on tietoa suomeksi esimerkiksi Kehitysvammaliiton ylläpitämällä saavutettavuussivustollaAvautuu uuteen ikkunaan.

Englanniksi vastaavaa tietoa ja mm. esittelyvideoita löytyy kansainvälisen World Wide Web -yhteisön saavutettavuussivuiltaAvautuu uuteen ikkunaan.