kuvituskuva

kuvituskuva

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan yhdistämisestä

Hallitus esittää esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten valvonnan keskittämistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa digipalvelulakia. Esitys annettiin eduskunnalle käsiteltäväksi 13.6.2024.
kuvituskuva

Valvontaa toivotaan kohdennettavan arjen sujuvuuden kannalta oleellisiin palveluihin

Aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikön yhtenä tärkeänä tehtävänä on säännöllisesti kuulla eri sidosryhmiä saavutettavuusvaatimusten toteutumisesta Suomessa. Saavutettavuusvalvonta toteutti joulukuussa 2023 vammaisjärjestöjen jäsenille suunnatun verkkokyselyn koskien saavutettavuutta. Saavutettavuusvalvonta pyysi myös keväällä 2024 vammaisjärjestöiltä kirjallisia lausuntoja digipalveluiden saavutettavuudesta.
kuvituskuva

Saavutettavuusselosteet ja saavutettavuuspalautteeseen vastaaminen olivat kanteluratkaisujen keskiössä vuonna 2023

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaanotti digipalveluiden käyttäjiltä vuonna 2023 yhteensä 17 saavutettavuuskantelua. Suurin osa vireille tulleista kanteluista koski verkkosivustoja. Mobiilisovelluksia koskevia kanteluita oli muutama.
Kuvituskuva

Saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan keskittämistä koskeva lakiehdotus on nyt lausuttavana

Valtiovarainministeriön laatimassa hallituksen esityksessä käsitellään lakiehdotusta esteettömyys- ja saavutettavuusvalvonnan keskittämistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Keskittämisen tavoitteena on yhtenäistää valvontaa sekä siihen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Lausuntoja lakiehdotuksesta voi antaa 2.5.2024 asti.
kuvituskuva

Valvontajakson 2022 tulokset ovat valmistuneet

Aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan julkaisemista valvontatuloksista käy ilmi, että vuoden 2022 valvontajaksolla oli ainoastaan muutama palvelu, joista ei tarkastuksien myötä löytynyt saavutettavuuspuutteita.
Mies seisoo juna-asemalla ja tutkii käsissään olevaa puhelinta

Aluehallintovirasto on antanut kaksi määräystä saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut kaksi määräystä osana vuoden 2022 valvontaohjelman mukaista digitaalisten palvelujen valvontaa.
Joukko ihmisiä istuu pöydän ympärillä ja tekevät töitä tietokoneilla.

WCAG 2.2 ei tule heti osaksi digipalvelulakia

Kansainvälisen verkkosisällön saavutettavuusohjeiden uusin versio eli WCAG 2.2 on julkaistu. Versioon sisältyvät uudet kriteerit eivät kuitenkaan tule välittömästi osaksi digipalvelulakia.
Henkilö kuvaa videokameralla muita ihmisiä.

Ohjauskirje tarkentaa tulkintoja videoista ja kohtuuttomasta rasitteesta

Aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonta on havainnut, että useat palveluntarjoajat poistavat verkkosivustoiltaan tai käyttämästään sisällönjakopalvelusta suorien lähetysten videotallenteet 14 vuorokauden kuluessa lähetyksen julkaisusta.

Saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan yhdistämisen valmistelu on käynnistynyt

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan yhdistämistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.