Henkilö kuvaa videokameralla muita ihmisiä.

Ohjauskirje tarkentaa tulkintoja videoista ja kohtuuttomasta rasitteesta

Aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonta on havainnut, että useat palveluntarjoajat poistavat verkkosivustoiltaan tai käyttämästään sisällönjakopalvelusta suorien lähetysten videotallenteet 14 vuorokauden kuluessa lähetyksen julkaisusta.

Aluehallintovirastolle käsityksen mukaan palveluntarjoajat menettelevät näin digipalvelulain virheellisen tulkinnan vuoksi. Julkaistun ohjauskirjeen tavoitteena on selkeyttää digipalvelulain tulkintoja erityisesti suorien lähetyksien videotallenteita koskevista vaatimuksista ja vetoamisesta kohtuuttomaan rasitteeseen

”Yleisesti Suomessa vaikuttaa muodostuneen käsitys, että 14 vuorokautta on aikaraja sille, kuinka kauan ei-saavutettavia suorien lähetysten tallenteita saa pitää verkkosivuilla. Olemme myös saaneet kanteluita, siitä että videot poistetaan kahden viikon kuluessa julkaisusta. Tämä ei kuitenkaan ole lain tarkoitus, vaan 14 vuorokautta on tarkoitettu videoiden tekemiseen saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Tätä syntynyttä käsitystä haluamme ohjauskirjeellämme korjata” toteaa ylitarkastaja Sanna Sinisalo.

Ohjauskirjeessä aluehallintovirasto korostaa, että 14 vuorokautta on tarkoitettu suorien lähetysten videotallenteiden tekemiseen saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. On myös huomattava, että sisällöissä, jotka koskevat yleisön terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä olennaisia tietoja, vaatimukset voi olla tarpeen toteuttaa nopeamminkin kuin 14 vuorokaudessa. Videoita ei tarvitse poistaa, jos saavutettavuusvaatimusten toteuttaminen osoittautuu haasteelliseksi. Siinä tapauksessa palveluntarjoajalla on mahdollisuus vedota kohtuuttomaan rasitteeseen.

”Halusimme ohjauskirjeessämme myös tukea ja neuvoa kohtuuttoman rasitteeseen vetoamisesta. Kokemuksemme mukaan se herättää palveluntarjoajissa paljon kysymyksiä, eikä siihen ole välttämättä vedottu tilanteissa, joissa se voisi olla mahdollista” saavutettavuusvalvonnan lakimies Johanna Kuokkanen-Muotka jatkaa.

Kohtuuttoman rasitteen osalta tärkeää on muistaa, että kohtuuttomaan rasitteeseen voi vedota vain väliaikaisesti, eikä koko palvelun osalta. Aluehallintovirasto haluaa erityisesti korostaa, että kohtuutonta rasitetta arvioidessa palveluntarjoajan tulee ottaa huomioon vammaisten ihmisten tarpeet käyttää kyseistä palvelua sekä palveluntarjoajan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus. Lisäksi saavutettavuusselosteella on kerrottava perustelut kohtuuttomaan rasitteeseen vetoamisesta.

Lue asiasta tarkemmin ohjauskirjeestämme.

Lisätietoja
Sanna Sinisalo, ylitarkastaja, yksikön päällikkö 029 016 687, sanna.sinisalo@avi.fi
Johanna Kuokkanen-Muotka, lakimies, 029 016 574, johanna.kuokkanen-muotka@avi.fi

Katso myös nämä

Saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan yhdistämisen valmistelu on käynnistynyt

Lue edellinen

Saavutettavuusvaatimukset tulee huomioida, vaikka se edellyttäisi korjauksia valmisohjelmistoon

Lue seuraava