kuvituskuva

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan yhdistämisestä

Hallitus esittää esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten valvonnan keskittämistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa digipalvelulakia. Esitys annettiin eduskunnalle käsiteltäväksi 13.6.2024.

Lakimuutoksen myötä saavutettavuusvalvonnan koko yksikön henkilöstö ja tehtävät siirtyisivät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin 1.1.2025 alkaen ja saavutettavuusvalvonnan työ jatkuisi uudessa virastossa.

Tällä hetkellä Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimuksia ja Traficom tulee valvomaan viestintäpalvelulaissa ja liikennepalvelulaissa säädettyjä esteettömyysvaatimuksia 28.6.2025 lähtien. Traficom toimii myös eräiden tuotteiden esteettömyydestä annetun lain mukaisena markkinavalvontaviranomaisena. Hallituksen esityksessä esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten valvonta keskitettäisiin kokonaisuudessaan Traficomiin.

Keskittäminen edistäisi viranomaisten toimintaa, kun neuvonta, valvonta ja ohjaus toimisivat saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimusten osalta samassa viranomaisessa. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa kansalaisten oikeusturvan toteutuminen ja varmistaa yhdenmukainen neuvonta niin palvelujen käyttäjille kuin palveluntarjoajille.

Esitys oli lausuntokierroksella keväällä ja lausuntoja annettiin määräpäivään 2.5.2024 mennessä 37 kappaletta. Suurin osa lausunnonantajista piti ehdotusta kannattavana. Myös Etelä-Suomen aluehallintovirasto kannatti muutosta.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

Lue lisää valtiovarainministeriön tiedotteestaAvautuu uuteen ikkunaan.

Lisätietoja:

Sanna Sinisalo, saavutettavuusvalvonnan yksikön päällikkö, sanna.sinisalo@avi.fi, 0295 016 687

Katso myös nämä

Valvontaa toivotaan kohdennettavan arjen sujuvuuden kannalta oleellisiin palveluihin

Lue edellinen

Oikeudellista tietoaineistoa tarjoavan palvelun saavutettavuudessa merkittävästi parannettavaa

Lue seuraava