Salvia symbol. Ett förstoringsglas med en kant som liknar sektorerna i ett cirkeldiagram och bokstaven S i punktskrift i mitten.

Salvia symbol. Ett förstoringsglas med en kant som liknar sektorerna i ett cirkeldiagram och bokstaven S i punktskrift i mitten.

Salvia-ohjelmistosta ratkaisu saavutettavuus­valvonnalle

Aluehallintovirasto on julkaissut verkkosivujen valvontaan kehittämänsä Salvia-ohjelmiston lähdekoodin. Saavutettavuusvalvonnan ylitarkastaja Eetu Komsi kertoo kehityksen taustoista ja tavoitteista ja mitä muita ohjelmistoja Euroopan eri jäsenmaissa on saavutettavuuden testaamiseen käytetty.
Kannettava tietokone, jossa avoinna Salvian englanninkielisen tarkastusraportin kansilehti. Ylimpänä Salvian tunnus ja tarkastusraportin tulostamisen päiväys. Otsikon alla kerrotaan, että on tarkastettu palvelu suomi.fi ja kerrotaan päiväys ja kellonaika. Testattu selainikkunan koolla 1920 x 1080. Alla tekstissä kerrotaan Salvia- ja QualWeb-ohjelmistoista ja ACT-testaussäännöistä. Kaikkien yhteydessä on linkki näiden sivuihin GitHub-palvelussa

Aluehallintovirasto on julkaissut testausohjelmansa lähdekoodin

Aluehallintovirasto on julkaissut verkkosivustojen saavutettavuuden automaattiseen tarkastamiseen soveltuvan Salvia-ohjelmiston lähdekoodin. GitHub-palvelusta ladattava Salvia-ohjelmisto on lisensoitu avoimen lähdekoodin lisenssillä ja sen käyttö ja jatkokehitys on sallittua niin epäkaupalliseen kuin kaupalliseenkin käyttöön.
Aluehallintovirasto: Raportti julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta

Vuosien 2020–2021 verkko­sivustojen ja mobiili­sovellusten saavutettavuuden valvonnan tulokset: digi­palvelujen saavutettavuudessa vaihtelua, puutteita löytyi

Digitaalisten palvelujen eli verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden ensimmäinen valvontajakso on päättynyt ja valvonnan tulokset ovat valmistuneet. Etelä-Suomen aluehallintovirasto havaitsi valvonnassa, että viranomaisten digitaalisten palvelujen saavutettavuudessa on suurta vaihtelua. Valvonnassa tarkastettiin yhteensä 125 verkkosivustoa ja neljä mobiilisovellusta.

Avilta Vero­hallin­nolle huomau­tus Palkka.fi-palvelun saavu­tet­tavuus­puut­teista, myös Espoon yllä­pitämän sivuston saavu­tet­tavuu­dessa merkit­täviä ongelmia 

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle on kanneltu saavutettavuuspuutteista pientyönantajille tarkoitetussa Verohallinnon Palkka.fi-palvelussa ja vammaisille henkilöille suunnatussa Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen sivustossa, josta vastaa Espoon kaupunki. Aluehallintovirasto on antanut Verohallinnolle huomautuksen ja kiinnittänyt Espoon kaupungin huomiota saavutettavuusvaatimuksiin. Digipalvelulaki velvoittaa viranomaisia siihen, että digitaaliset palvelut täyttävät saavutettavuusvaatimukset.

Aluehallinto­virastolta huomautus Helsingin yliopistolle – Sisu-järjestelmän vakavat saavutettavuus­puutteet estävät opiskelijoiden yhden­vertaisuuden toteutumista

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehdyn kantelun mukaan Sisussa on vakavia saavutettavuusongelmia, joista osa on suunniteltu korjattavan vasta vuonna 2023. Aluehallintovirasto on antanut ratkaisussaan yliopistolle huomautuksen vakavista saavutettavuuspuutteista. Digipalvelulaki velvoittaa muun muassa viranomaisia ja muita julkisen sektorin toimijoita tekemään verkkosivustoistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia.
Kooste valvonnan kohteeksi valikoituneiden organisaatioiden ja digipalvelujen logoista

Aluehallintovirasto on käynnistänyt digipalvelujen saavutettavuuden kattavan valvonnan

Digitaalisten palvelujen ensimmäinen vuosittainen saavutettavuusvalvonta käynnistyi kattavalla valvonnalla. Aluehallintovirasto on valikoinut kattavan valvonnan otokseen 20 verkkosivustoa. Kattavan valvonnan lisäksi 185 sivustoa tullaan valvomaan kuluvan vuoden aikana yksinkertaiste-tulla menetelmällä pääosin automatisoidusti.

Saavutettavuuden monet kasvot

Saavutettavuus ei ole vain jonkun marginaalisen ryhmän hyöty, vaan moniulotteinen asia.