Saavutettavuusvaatimusten ensimmäinen siirtymäaika päättyy 23.9.2019

Uusi digipalvelulaki velvoittaa julkishallintoa tekemään verkkosivuistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Monelle toimijalle tämä tietää isoja muutoksia verkkosivustojen toteutuksessa. Asia on ajankohtainen juuri nyt, koska lain ensimmäinen siirtymäaika on päättymässä 23.9.2019.

Ensimmäisessä vaiheessa laki koskee julkisen sektorin verkkosivustoja, jotka on otettu käyttöön 22.9.2018 jälkeen. Toisessa vaiheessa laki velvoittaa myös aiemmin julkaistuja julkisen sektorin verkkosivustoja, ja tämä siirtymäaika päättyy 23.9.2020. Yksityisen sektorin sivustot tulevat saavutettavuusvaatimusten piiriin 1.1.2021 ja kaikkien lain velvoittamien toimijoiden mobiilisovellukset 23.6.2021.

Lisätietoa siirtymäajoista

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten toteutumisen valvonnasta ja neuvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Laki velvoittaa viranomaisia ja muuta julkishallintoa. Lisäksi lain saavutettavuusvaatimukset koskevat mm. pankki-, posti-, liikenne- ja energia-alaa.

Lue lisää siitä, mitä toimijoita laki velvoittaa

Lain saavutettavuusvaatimukset pohjautuvat WCAG-kriteeristöön 

Toimijoiden, joita laki velvoittaa, täytyy varmistaa siirtymäaikojen puitteissa omien verkkosivustojensa saavutettavuus. Verkkopalvelun tulee lain mukaan täyttää WCAG-kriteeristö, joka ohjaa erityisesti toimintojen ja sisältöjen tekniseen toimivuuteen.

WCAG-kriteerien noudattamisen tavoitteena on varmistaa, että esimerkiksi teknisiä apuohjelmia käyttävät vammaiset henkilöt ja muut toimintarajoitteiset henkilöt pystyvät toimimaan verkkopalvelussa ja pääsemään käsiksi sisältöön. Suomessa näitä henkilöitä on arviolta yli miljoona, eli pienestä joukosta ei ole kyse.

Osa ohjeistuksen kriteereistä on sellaisia, joihin voidaan vaikuttaa verkkosivujen sisällön päivittämisessä, mutta osa voi vaatia monia muutoksia sivuston tekniseen toteutukseen.

Lisätietoa WCAG-kriteereistä

Lisäksi on hyvä huomata, että saavutettavuuden toteuttaminen on jatkuvaa työtä, joka pitää huomioida verkkopalvelun koko elinkaaren ajan. Saavutettavuuden parantamisessa ei ole kyse vain viestinnän tai IT-osaston projektista vaan koko organisaation läpileikkaavasta toiminnasta sen suhteen, että digipalvelut ovat jatkossa saavutettavia. Tämä voi vaatia henkilöstön ja kumppanien kouluttamista ja osaamisen lisäämistä, jotta saavutettavuuden edistämisestä tulee osa organisaation toimintakulttuuria.

Laki tuo myös muita saavutettavuuteen liittyviä oikeuksia käyttäjille – ja velvoitteita toimijoille

Lain mukaan jokaisella verkkopalvelun käyttäjällä on oikeus antaa toimijalle verkkopalvelun saavutettavuutta koskevaa palautetta siirtymäajan jälkeen. Toimijan täytyy vastata palautteeseen kahden viikon kuluessa. Lisäksi käyttäjä voi tämän jälkeen ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Jokaisen toimijan, jota laki velvoittaa, pitää tarjota verkkopalvelujensa saavutettavuuden tilasta tietoa käyttäjille. Tätä varten jokaiselta sivustolta täytyy löytyä siirtymäajan jälkeen saavutettavuusseloste. Siinä kuvataan saavutettavuuden tila ja mahdolliset puutteet yksilöidysti. Lisäksi selosteessa kerrotaan, miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta.

Tietoa verkkopalvelun käyttäjän oikeuksista

Selostetyökalu tulossa

Tällä sivustolla julkaistaan pian työkalu, jonka avulla kukin toimija voi laatia sivustolleen saavutettavuusselosteen. Jotta selosteen voi laatia, täytyy toimijalla olla riittävän yksityiskohtainen käsitys sivuston saavutettavuuden tilasta ja sen mahdollisista saavutettavuuspuutteista. Usein riittävän kattavan arvioinnin tekeminen voi vaatia ulkopuolista arviointia.

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Saavutettavuus parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Lisää tietoa saavutettavuudesta

Tarvitsetko lisätietoa? Webinaari ja seminaari syyskuussa

Maanantaina 16.9. klo 9.30-10.30 on webinaari, jota voi seurata ilman kirjautumista tai ilmoittautumista. Webinaarissa asiantuntija Kimmo Sääskilahti avaa havainnollisesti verkkopalvelujen tyypillisiä saavutettavuusongelmia. Lisätietoa webinaarista

Keskiviikkona 18.9. on Tampereella seminaari, jonka teemana on saavutettavuustyö käytännössä. Seminaari on täynnä, mutta sitä voi seurata maksutta ja ilman kirjautumista myös verkossa. Seminaarin ohjelma

Katso myös nämä

Syöpäjärjestöjen saavutettavuustyö: Sama kokemus kaikille aisteille

Lue edellinen

Vakuutusyhtiö Varman saavutettavuustyö: ”Suunnittele kaikille” on inspiroiva periaate

Lue seuraava