Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Saavutettavan verkkopalvelun voi ajatella kolmijalkaisena jakkarana, jonka tukijalkoina ovat teknisesti virheetön toteutus, helppo ja hahmotettava käyttöliittymä ja ymmärrettävä sisältö.

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä

Nykyään sanaa esteettömyys käytetään etenkin silloin, kun puhutaan rakennusten ja muun rakennetun ympäristön helppokulkuisuudesta ja toimivuudesta. Esteettömyys tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi virastoon, elokuvateatteriin tai kirjastoon on helppo mennä vaikka liikkuisi pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa tai vaikka ei näkisi kunnolla.

Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on erilaisille käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä ja kun rakennuksen kaikkiin tiloihin on helppo päästä.

Sana saavutettavuus on melko vakiintunut niihin tilanteisiin, kun puhutaan verkkopalveluista. Saavutettavuus siis tarkoittaa esteettömyyttä digitaalisessa maailmassa: sitä, että erilaisten ihmisten on helppoa käyttää verkkopalveluja ja niissä olevia sisältöjä. Saavutettavuus parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Kun saavutettavuus on huomioitu mahdollisimman hyvin, erilaiset ihmiset voivat käyttää itsenäisesti verkkopalveluja. Se lisää vammaisten henkilöiden itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Saavutettavuuden huomiointi on asiakaslähtöisyyttä

Saavutettavuutta voi myös ajatella näkökulmana, joka kiinnittää huomion ennen kaikkea erilaisiin käyttäjiin, heidän moninaisiin tilanteisiinsa, tarpeisiinsa ja mahdollisiin rajoitteisiinsa tai haasteisiinsa. Saavutettavuus onkin keskeisesti  myös asiakaslähtöisyyttä.

Koska ihmiset ovat hyvin erilaisia, myös saavutettavuuden suhteen on erilaisia tarpeita. Mikä on yhdelle saavutettavaa, ei riitä toiselle.

Esimerkiksi kuulovammainen henkilö ei saa tietoa videosta, jossa on puhetta, jota ei ole tekstitetty. Näkövammainen henkilö taas saa samasta videosta tiedon, jos videon ääniraita on kattava, mutta vain visuaalisessa muodossa esitetty tieto jää häneltä saavuttamatta.

Oleellista on, että erilaisten käyttäjien tilanteet ja tarpeet ymmärretään ja otetaan huomioon mahdollisimman hyvin, kun suunnitellaan ja toteutetaan verkkopalveluja ja niissä olevia sisältöjä.

Suunnittele kaikille -periaate

Saavutettavuus liittyy keskeisesti suunnittele kaikille -periaatteeseen (englanniksi Design for All tai Universal Design). Suunnittele kaikille -periaatteen tarkoituksena on huomioida erilaiset käyttäjät jo heti suunnittelun alusta asti ja toteuttaa yksi palvelu, jota kaikki erilaiset ihmiset voivat hyödyntää.