Siirtymäajat

Lain saavutettavuusvaatimukset eivät tule kerralla voimaan, vaan niillä on siirtymäaikoja riippuen siitä, milloin verkkopalvelu tai -sisältö on julkaistu ja millainen toimija sen on julkaissut.

Julkisen sektorin verkkosivustot

Alla olevat siirtymäajat koskevat näitä toimijoita: julkista sektoria eli viranomaisia, julkista hallintotehtävää hoitavia toimijoita ja julkisoikeudellisia laitoksia. Lisäksi siirtymäaika koskee pääosin julkisen tahon rahoittamia verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia sekä vahvan sähköisen tunnistamisen palveluja ja suomi.fi-maksuihin liitettyjä maksupalveluja.

  • 23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia alkaen 23.9.2019.
  • Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.

Yksityisen sektorin verkkosivustot

Siltä osin kuin yksityinen sektori kuuluu vaatimusten piiriin, niiden verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 1.1.2021.

Lisätietoa siitä, millaisia toimijoita laki velvoittaa

Mobiilisovellukset

Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021 alkaen.

Siirtymäaika koskee kaikkia lain piiriin kuuluvia mobiilisovelluksia riippumatta siitä, ovatko sovellukset julkisen vai yksityisen sektorin tarjoamia.

Intranetit

  • Viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten työpaikoilla käytettyjen intranetien ja extranetien pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 22.9.2019 jälkeen siinä vaiheessa, kun julkaistaan uusi intranet tai kun vanha intranet uudistetaan kokonaan.
  • Jos intranet on laaja eri järjestelmien tai lisäosien kokonaisuus, yksittäisten järjestelmien osalta vaatimukset tulevat voimaan silloin kun hankitaan uusi tällainen järjestelmä tai lisäosa.
  • Tämä laki ei velvoita yksityistä sektoria intranetien saavutettavuuden huomioimiseen.

Videot ja äänilähetykset

Verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia alkaen 23.9.2020 (ja viimeistään 14 vrk sen jälkeen, kun ne on julkaistu).

Jos kyse on lain piiriin kuuluvan yksityisen toimijan sivustosta, videoita ja äänilähetyksiä koskevat vaatimukset tulevat voimaan 1.1.2021.

Mobiilisovelluksissa julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla vaatimusten mukaisia 23.6.2021.

Vanhoja videoita ja äänilähetyksiä ei tarvitse poistaa sivustolta eikä niitä tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Tällaisista vanhoista ei-saavutettavista videoista ja äänilähetyksistä täytyy kertoa saavutettavuusselosteessa.

Tiedostot (esim. pdf)

Tiedostojen, esim. pdf- ja word-tiedostojen, pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia siinä vaiheessa kun vaatimukset tulevat koskemaan koko sivustoa tai sovellusta edellä mainittujen siirtymäaikojen mukaan.

Lain vaatimusten piirissä ovat ne tiedostot, jotka on julkaistu 23.9.2018 tai sen jälkeen. Eli jos palvelussa on julkaistu tiedostoja esimerkiksi 1.1.2019, ne täytyy tehdä viimeistään siirtymäajan loputtua saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Vanhoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi paitsi jos niitä tarvitaan keskeneräisen asian hoitamiseen tai jos ne ovat asioinnin hoitamiseksi oleellisia.

Siirtymäajat kaaviona

Voit tallentaa oheisen kaavion ja hyödyntää sitä vapaasti. Huomioi, että kaaviossa ei ole esitetty kaikkia yksityiskohtia. Yksityiskohtaiset siirtymäajat voit tarkastaa edellä olevasta tekstistä.

lain keskeisimmät siirtymäajat kuvattu aikajanalla. yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät verkkosivulta tekstinä.