Syöpäjärjestöjen saavutettavuustyö: Sama kokemus kaikille aisteille

Syöpäjärjestöjen digituottaja Teemu Muhli tekee saavutettavuustyötä nuorten terveyden edistämiseen tarkoitetulla Fressis.fi-sivustolla. Yhdenvertaisuuden tavoite saa miettimään ratkaisuja käyttäjän kokemuksen kautta.

Syöpäjärjestöjen saavutettavuustyöryhmä on edennyt omassa projektissaan kartoituksesta teknisen työn aloittamiseen. Fressis.fi-sivuston saavutettavuustestaus osoitti kriittiset korjauskohdat sekä mahdolliset haasteet, jotka sivuston tekninen toimittaja ottaa käsittelyynsä.

Teemu Muhli.
Syöpäjärjestöjen digituottaja Teemu Muhli pitää saavutettavuutta kaikkea toimintaa läpileikkaavana periaatteena.

Käyttökokemuksen ja sisältöjen kehittäminen keskeistä

Teknisen saavutettavuuden parantamisen projekti rullaa mukavasti, eikä tekninen toteutus aiheuta suuria huolia. Katse onkin nyt käännetty sisältöihin ja käyttökokemuksiin.

Yksi pohdittava aihe on sivustolla olevan informaation suuri määrä, joka voi testausraportin mukaan olla käyttäjälle vaikea hahmottaa.

”Sivustollamme on runsaasti laadukasta sisältöä, mutta meidän tulee varmistaa, että sisältöä ei ole liikaa yhdessä näkymässä. Sivun hahmottamisen tulisi olla mahdollisimman vaivatonta kaikille käyttäjille. Meidän on arvioitava, mikä on käyttäjälle relevanttia ja tuleeko sisältöä vähentää vai ratkeaako asia informaation muotoilulla”, Muhli kertoo.

Saavutettavuuden edistäminen on kiinteä osa kaikkea viestintää

Syöpäjärjestöjen keskeisiä arvoja ovat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen, ja saavutettavuustyö nähdäänkin osana laajempaa kokonaisuutta.

Yksittäiseen verkkosivuun keskittymisen sijaan saavutettavuus halutaan tuoda osaksi kaikkea Syöpäjärjestöjen viestintää ja tuotettavia materiaaleja. Ja vielä niin, että moninaisuus, mahdollisimman monet käyttäjäryhmät ja tarpeet huomioidaan kaikessa tekemisessä.

Omia oivaltamisen hetkiä Muhli on kokenut saavutettavuuskoulutuksissa, joissa sai seurata näkövammaisen kouluttajan päätetyöskentelyä.

Mieleen jäi myös kouluttajan kertomus taideharrastuksestaan: kuinka avustaja tai ystävä kuvailee taideteoksia hänelle. Tarina avarsi Muhlin ajattelua ja lisäsi kunnianhimoa saavutettavuustyöhön.

”Verkkosivuilla on kuvia ja infografiikoita eri syistä, täydentämässä tekstiä tai tuottamassa jonkun lisäoivalluksen. Kun verkkosivustolla oleville kuville tehdään tekstivastineita, tulee niiden olla informatiivisia ja selkeitä. Osaisinko samalla sanoittaa käyttäjälle tunnelman, joka kuvassa on? Kokemushan on aina kuitenkin yksilöllinen”, Muhli kertoo.

Kun sivustolla on runsaasti laadukasta sisältöä, tulee varmistaa, että sisältöä ei ole liikaa yhdessä näkymässä.

Katso myös nämä

Satasairaalassa selkokielellä ja saavutettavasti

Lue edellinen

Saavutettavuusvaatimusten ensimmäinen siirtymäaika päättyy 23.9.2019

Lue seuraava