puhelin ja kuulokkeet

puhelin ja kuulokkeet

Saavutettavuus mahdollistaa itsenäisemmän elämän

Saavutettavien digitaalisten palvelujen avulla jokainen organisaatio voi vaikuttaa siihen, että yhteiskunta on yhdenvertainen, esteetön ja saavutettava kaikille. Haastattelimme kahta digipalveluiden käyttäjää, Raisaa ja Eevaa, jotka kertovat, miten saavutettavuus näkyy heidän arjessaan.
Salvia symbol. Ett förstoringsglas med en kant som liknar sektorerna i ett cirkeldiagram och bokstaven S i punktskrift i mitten.

Salvia-ohjelmistosta ratkaisu saavutettavuus­valvonnalle

Aluehallintovirasto on julkaissut verkkosivujen valvontaan kehittämänsä Salvia-ohjelmiston lähdekoodin. Saavutettavuusvalvonnan ylitarkastaja Eetu Komsi kertoo kehityksen taustoista ja tavoitteista ja mitä muita ohjelmistoja Euroopan eri jäsenmaissa on saavutettavuuden testaamiseen käytetty.
Kannettava tietokone, jossa avoinna Salvian englanninkielisen tarkastusraportin kansilehti. Ylimpänä Salvian tunnus ja tarkastusraportin tulostamisen päiväys. Otsikon alla kerrotaan, että on tarkastettu palvelu suomi.fi ja kerrotaan päiväys ja kellonaika. Testattu selainikkunan koolla 1920 x 1080. Alla tekstissä kerrotaan Salvia- ja QualWeb-ohjelmistoista ja ACT-testaussäännöistä. Kaikkien yhteydessä on linkki näiden sivuihin GitHub-palvelussa

Aluehallintovirasto on julkaissut testausohjelmansa lähdekoodin

Aluehallintovirasto on julkaissut verkkosivustojen saavutettavuuden automaattiseen tarkastamiseen soveltuvan Salvia-ohjelmiston lähdekoodin. GitHub-palvelusta ladattava Salvia-ohjelmisto on lisensoitu avoimen lähdekoodin lisenssillä ja sen käyttö ja jatkokehitys on sallittua niin epäkaupalliseen kuin kaupalliseenkin käyttöön.

Saavutettavuusseloste ei ole vapaalippu saavutettavuus­vaatimuksista poikkeamiselle

Digipalvelulain mukaan jokaisen palveluntarjoajan, jonka digitaaliseen palveluun sovelletaan digipalvelulain vaatimuksia, on ylläpidettävä saavutettavuusselostetta.

Saavutettavuuspalaute on palautetta saavutettavuuden puutteista – palaute edellyttää palveluntarjoajan reagointia

Digipalveluita käyttävällä on lakiin perustuva oikeus antaa palautetta palveluntarjoajalle, jos kokee verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa saavutettavuuspuutteita. Palveluntarjoajalla on lakiin perustuva velvoite vastata palautteeseen. Vastaus pitää antaa pääsääntöisesti kahden viikon aikana.

Viranomainen, tunnista velvolli­suutesi digipalvelujen saavutetta­vuuden osalta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on velvoittanut viranomaiset tarjoamaan saavutettavia digipalveluita verkkosivustojen osalta viimeistään 23.9.2020 lähtien ja 23.6.2021 lähtien myös mobiilisovellusten on oltava saavutettavia. Digitaalisten palvelujen saavutettavuus on merkittävä yhdenvertaisuustekijä, jotta jokainen voi hoitaa asiansa ajasta ja paikasta riippumatta itsenäisti.

Esteettö­myys ja saavutetta­vuus kaiken suunnit­telun lähtökohdaksi

Esteettömyysdirektiivin tavoite on lähentää Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat tiettyjen tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia. Kansalaisten tulisi voida luottaa siihen, että EU:n alueella tarjotaan tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät samat esteettömyysvaatimukset.