Mahdollisuus an­taa palautetta saavutettavuus­direktiivistä

EU:n komissio on avannut kyselyn, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa ja näkemyksiä saavutettavuusdirektiivin ja sen täytäntöönpanopäätöksen arvioinnin tueksi.

Viranomainen, tunnista velvolli­suutesi digipalvelujen saavutetta­vuuden osalta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on velvoittanut viranomaiset tarjoamaan saavutettavia digipalveluita verkkosivustojen osalta viimeistään 23.9.2020 lähtien ja 23.6.2021 lähtien myös mobiilisovellusten on oltava saavutettavia. Digitaalisten palvelujen saavutettavuus on merkittävä yhdenvertaisuustekijä, jotta jokainen voi hoitaa asiansa ajasta ja paikasta riippumatta itsenäisti.

Esteettö­myys ja saavutetta­vuus kaiken suunnit­telun lähtökohdaksi

Esteettömyysdirektiivin tavoite on lähentää Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat tiettyjen tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia. Kansalaisten tulisi voida luottaa siihen, että EU:n alueella tarjotaan tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät samat esteettömyysvaatimukset.