Mahdollisuus an­taa palautetta saavutettavuus­direktiivistä

EU:n komissio on avannut kyselyn, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa ja näkemyksiä saavutettavuusdirektiivin ja sen täytäntöönpanopäätöksen arvioinnin tueksi.

Vastauksia toivotaan monipuolisesti kaikilta sidosryhmiltä, kuten viranomaisilta, esteettömyyden ja saavutettavuuden parissa työskenteleviltä organisaatioilta, järjestöiltä sekä yksityishenkilöiltä, erityisesti vammaisilta henkilöiltä ja ikäihmisiltä.

Kyselyssä toivotaan näkemyksiä muun muassa siitä, mikä on muuttunut direktiivin ja sen täytäntöönpanon myötä ja ovatko säädökset edelleen tarkoituksenmukaisia. Lisäksi kerätään tietoa siitä, mikä on viimeaikaisen teknologisen kehityksen vaikutus ja tarvitaanko vielä lisätoimia, jotta julkisen sektorin verkkosisällöistä saataisiin osallistavampia ja ne olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kyselyyn voi vastata verkkokyselylomakkeella 25.10.2021 mennessä.

Lisätietoa ja linkki kyselyyn.

Katso myös nämä

Viranomainen, tunnista velvolli­suutesi digipalvelujen saavutetta­vuuden osalta

Lue edellinen

Kohtuutonta rasitetta voi perustella vain kattavalla kokonaisarviolla

Lue seuraava