Digipalveluiden tekninen saavutettavuus on parantunut, mutta selkokielisten sisältöjen kysyntä on entisellään

Aluehallintoviraston (avi) saavutettavuuden valvonnan yksikkö järjesti joulukuussa 2020 järjestöjen kuulemistilaisuuden. Tapaamisessa käytiin avointa keskustelua digipalvelulaista ja erilaisista käyttäjien kohtaamista saavutettavuushaasteista.

Satasairaalassa selkokielellä ja saavutettavasti

...astua. Olisimme voineet julkaista uudistetut verkkosivut myös hankalakäyttöisinä ja ammattikielisinä. Tai ehkä emme enää. Meitähän velvoittaa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Ja hyvä niin. Se tarjoaa meille mahdollisuuden kehittyä niin, että...