Digipalveluiden tekninen saavutettavuus on parantunut, mutta selkokielisten sisältöjen kysyntä on entisellään

Aluehallintoviraston (avi) saavutettavuuden valvonnan yksikkö järjesti joulukuussa 2020 järjestöjen kuulemistilaisuuden. Tapaamisessa käytiin avointa keskustelua digipalvelulaista ja erilaisista käyttäjien kohtaamista saavutettavuushaasteista.

Toivoimme eri vammaisjärjestöiltä kommentteja siitä, miten saavutettavuuden valvonnan yksikön rooli on näyttäytynyt järjestöille ja mitä odotuksia heillä on yksikölle. Kysyimme myös mihin palveluihin valvontaa tulisi kohdistaa ensimmäisellä valvontajaksolla ja kuinka hyvin järjestöjen jäsenet ovat tietoisia saavutettavuusvaatimuksista ja oikeuksistaan.

Lausunnoista ja kuulemistilaisuudessa käydyistä keskusteluista kävi ilmi, että digitaalisten palvelujen tekninen saavutettavuus on parantunut vuoden aikana, mutta saavutettavuuden eteen on vielä paljon tehtävää.

Etenkin sähköisissä ajanvarauksissa ja verkkosivustojen chat-palveluissa järjestöt ovat huomanneet erilaisia saavutettavuuspuutteita. Saavutettavuuden valvonnan yksikössä kannustamme käyttäjiä antamaan rohkeasti saavutettavuuspalautetta palveluntarjoajille ja tekemään tarvittaessa ilmoituksen meille, jos palveluntarjoaja ei reagoi saavutettavuuspalautteeseen digipalvelulain edellyttämällä tavalla.

Ensimmäinen valvontajakso on kaksivuotinen ja jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Valvontajaksolla tarkastamme saavutettavuuden toteutumisen yli 200 toimijan digipalvelussa, jotka valitaan satunnaisena otantana. Otannan suunnittelussa huomioidaan sidosryhmien lausunnoissa esitetyt toiveet valvottavista toimijoista, joita olivat pankki- ja tunnistautumispalvelut, kuntien ja kaupunkien tarjoamat palvelut ja viranomaispalvelut.

Tilaisuudessa käytyjen keskustelujen ja saavutettavuuden valvonnan yksikköön saapuneiden käyttäjien oikeuksiin liittyvien kyselyiden määrän kasvun pohjalta käy ilmi, että käyttäjät ovat osittain epätietoisia omista oikeuksistaan. Tähän on pyritty vastaamaan saavutettavuuden valvonnan yksikön ylläpitämällä saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivustolla, jossa käyttäjän on mahdollista tutustua oikeuksiinsa.

Teknisen saavutettavuuden lisäksi palveluilta toivotaan kielellistä selkeyttä ja loogisuutta. Lausunnoissa tuotiin esiin, että selkokielisiä digipalveluja on edelleen liian vähän tarjolla. Järjestöjen jäsenistössä on aiheuttanut huolta viranomaistiedottamisen heikko saavutettavuuden taso koronapandemian aikana.

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset koskevat digitaalisten palvelujen teknistä puolta, mutta ne eivät ota kantaa sisällön kielelliseen ymmärrettävyyteen. Palvelujen sisältöjen ymmärrettävyyttä ja käytettävyyden tärkeyttä ei voida kuitenkaan korostaa liikaa. Saavutettavuuden valvonnan yksikössä aiomme jatkossakin omalla viestinnällämme korostaa näiden asioiden tärkeyttä osana saavutettavampia digipalveluja.

Järjestöjen asiantuntevat ja käyttäjälähtöiset näkemykset saavutettavuudesta ovat meille äärimmäisen arvokkaita valvontatehtävän suorittamiseksi. Jatkamme ilolla antoisaa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa tulevaisuudessa

Katso myös nämä

Saavutettavuuden monta puolta

Lue edellinen

Sivuston saavutettavuus vaatii paljon työtä, mutta lopputulos palkitsee tekijän ja käyttäjän

Lue seuraava