kuvituskuva

kuvituskuva

Saavutettavuusselosteet ja saavutettavuuspalautteeseen vastaaminen olivat kanteluratkaisujen keskiössä vuonna 2023

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaanotti digipalveluiden käyttäjiltä vuonna 2023 yhteensä 17 saavutettavuuskantelua. Suurin osa vireille tulleista kanteluista koski verkkosivustoja. Mobiilisovelluksia koskevia kanteluita oli muutama.