Saavutettavuusseloste on löydyttävä helposti ja sitä on ylläpidettävä verkkosivujen uudistamishankkeesta huolimatta

Asian kuvaaminen

Kantelu koski kaupungin verkkosivuja, joilta puuttuivat kuvien vaihtoehtoiset tekstit, otsikoissa ei käytetä tyylejä (H1) eikä valikkoa voi selata näppäimistöllä.

Asian ratkaisu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonta kiinnitti ratkaisussaan kaupungin huomiota saavutettavuusvaatimuksista poikkeamiseen ja saavutettavuusselosteen helpompaan löydettävyyteen.

Ratkaisun perusteet

Kaupungin verkkosivujen olisi pitänyt olla saavutettavuusvaatimusten mukainen digipalvelulain siirtymäaikojen umpeuduttua eli viimeistään 23.9.2020. Saavutettavuusvaatimuksista voi digipalvelulain 8 §:n mukaan palveluntarjoaja poiketa vain, jos palveluntarjoaja ennakkoon tehdyn saavutettavuusarvioinnin perusteella voi osoittaa vaatimusten toteuttamisen aiheuttavan palveluntarjoajan toiminnalle kohtuuttoman rasitteen.

Kaupunki olisi voinut poiketa saavutettavuusvaatimusten täyttämisestä vain kohtuuttoman rasitteen perusteella. Kaupungin olisi tullut arvioida ennakkoon korjausten aiheuttamaa kohtuutonta rasitetta ja perustella se saavutettavuusselosteessa.

Digipalvelulain 9 § velvoittaa palveluntarjoajaa ylläpitämään saavutettavuusselostetta, jossa selvitetään ne palvelun osat, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia ja perustelut niistä poikkeamiselle. Lisäksi selosteessa tulee olla ohjeet siitä, miten käyttäjä voi saada digitaalisen palvelun sisältämät ei-saavutettavat tiedot vaihtoehtoisella tavalla. Digipalvelulaki edellyttää myös, että palveluntarjoaja huolehtii saavutettavuusselosteen pitämisestä verkkosivustollaan helposti saatavilla. Komission täytäntöönpanopäätös tarkentaa, että saavutettavuusselosteen linkki pitäisi sijoittaa näkyvästi verkkosivuston etusivulle tai sen tulisi olla käytettävissä sivuston jokaiselta sivulta esimerkiksi staattisessa ylä- tai alatunnisteessa (header- tai footer-osassa).

Kaupungin verkkosivustoa koskeva saavutettavuusseloste oli julkaistu verkkosivujen kirjastoa koskevassa osassa. Aluehallintovirasto katsoi, että saavutettavuusseloste on hankalasti löydettävissä. Saavutettavuusselosteen paikaksi aluehallintovirasto suosittaa tavanomaista julkaisupaikkaa verkkosivujen alatunnisteessa (footer).

Saavutettavuusseloste oli laadittu vasta 11.2.2021, kun se olisi pitänyt julkaista verkkosivuilla saavutettavuusvaatimusten siirtymäajat huomioiden viimeistään 23.9.2020. Saavutettavuusselosteesta puuttui myös ohjeet siitä, miten palvelun käyttäjä voi saada verkkosivuston tiedot vaihtoehtoisella tavalla, jos palvelun osa ei ole käyttäjälle saavutettavassa muodossa.

Selvityksen mukaan kaupungilla on menossa verkkosivujen uudistaminen. Uudistamisen myötä uudet verkkosivut tullaan rakentamaan saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Aluehallintovirasto katsoi, että meneillään oleva verkkosivujen uudistaminen ja uusien sivujen julkaisu alkuvuodesta 2022 ei poista moitittavuutta digipalvelulain mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättämisestä. Verkkosivut tulee saada saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi mahdollisimman nopeasti. Saavutettavuusseloste tulee päivittää ja sen tulee olla helpommin löydettävissä.

Keskeinen lainsäädäntö

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 7–9 §, 11–12 § ja 17 §.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1523 saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti.

 

 

 

Katso myös nämä

Vuosien 2020–2021 verkko­sivustojen ja mobiili­sovellusten saavutettavuuden valvonnan tulokset: digi­palvelujen saavutettavuudessa vaihtelua, puutteita löytyi

Lue edellinen

Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös organisaation Facebook-sivullaan julkaisemia videoita ja suoran lähetyksen tallenteita

Lue seuraava