Sana

Saavutettavuusvalvonnan yksikön lausunto mukana ihmisoikeusselonteossa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan yksikkö antoi lausuntonsa valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoon. Selonteon tarkoituksena on luoda yhtenäinen pohja valtioneuvoston toiminnalle.

Lausunnossa halutaan painottaa digitaalisten palvelujen saavutettavuuden tärkeyttä. Digitaalisten palvelujen saavutettavuus on yksi keskeinen tekijä, joka mahdollistaa ihmisten itsenäisen asioinnin verkossa.

Koska ihmisoikeusselonteon tarkoitus on ohjata toimia pidemmällä aikavälillä, halutaan lausunnossa nostaa esiin digitalisaation jatkuva kehitys. Kun teknologia kehittyy, voidaan myös ihmisten yksilölliset mahdollisuudet palvelujen käyttäjinä huomioida aiempaa paremmin. Saavutettavuuden huomiointi digipalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa varmistaa, että mahdollisimman moni ihminen voi käyttää palveluja itsenäisesti.  Vastaavasti palvelujen huono saavutettavuus voi heikentää osallisuutta ja aiheuttaa ihmisten syrjäytymistä yhteiskunnasta.

Digipalvelujen saavutettavuus parantaa erilaisten käyttäjien yhdenvertaisuutta poistamalla mahdollisia käyttöön liittyviä esteitä ja rajoituksia. Kun palvelu on saavutettava, sitä voi käyttää esimerkiksi näkö- tai kuulovammasta huolimatta.

Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 2020

Katso myös nämä

Saavutettavuus on yhtiötasoista yhteistyötä

Lue edellinen

Saavutettavat digipalvelut rakentavat yhdenvertaista Suomea

Lue seuraava