Saavutettavuus on yhtiötasoista yhteistyötä

Ylen ja saavutettavan mediasisällön välille on helppo vetää yhtäläisyysmerkit, onhan meillä Ylessä tehty sisältöjä saavutettavaksi jo vuosikymmeniä.

Meidän toimintaamme ohjaa Yle-laki, jonka mukaan tehtävämme on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Tätä tehtävää olemme pyrkineet toteuttamaan laajasti tuottamalla viittomakielistä sisältöä, äänitekstitystä, kuvailutulkkausta, selkosisältöjä ja tekemällä verkkosisältöjämme saavutettavaksi. Ylen ohjelmissa on myös laadukasta ohjelma- ja käännöstekstitystä, ja toimitamme uutisia monilla muillakin kuin kansalliskielillä.

Pitkäjänteinen ja kehittyvä saavutettavuustyö ei kuitenkaan voi olla vain yksittäisten sisältöjen tuottamista, vaan asiaan täytyy kiinnittää huomiota yhtiötasoisena kokonaisuutena ja saavutettavuustyötä täytyy tehdä järjestelmällisesti, jotta voimme palvella kaikkia suomalaisia yhtäläisesti nyt ja tulevaisuudessa.

Tällaista järjestelmällistä yhtiötasoista saavutettavuuden edistämistyötä varten Yleen on perustettu saavutettavuusvastaavan toimi, jota minä hoidan, sekä koottu saavutettavuusverkosto, johon kuuluu lisäkseni aktiivisia saavutettavuudesta kiinnostuneita viestintä-, strategia-, kumppanuus-, verkko- ja asiakkuusasiantuntijoitamme sekä kollegoita radiosta, tekstityksestä, viittomakielisistä uutisista ja selkouutisista.

Saavutettavuuslähettiläinä Ylen sisällä

Me, saavutettavuusvastaava ja -verkosto,  toimimme Ylessä saavutettavuuden lähettiläinä: pidämme saavutettavuusasioita esillä, muistutamme sisältöjen saavutettavuuden tärkeydestä ja tuemme yleläisiä saavutettavuuden huomioimisessa heidän jokapäiväisessä työssään.

Käytännössä meidän työmme on sekä säännöllisiä tapaamisia että projektiluontoista työskentelyä. Käymme verkostossa läpi niin asiakkailta kuin Ylen sisältäkin esiin tulleita tarpeita ja toiveita ja edistämme niitä. Olemme esimerkiksi toteuttaneet kaikille yleläisille suunnatun verkkokoulutuksen saavutettavuudesta ja saavutettavien mediapalveluiden merkityksestä, ja tavoitteena on järjestää myös Ylen sisäinen, kokemuksellinen saavutettavuustapahtuma, jahka koronatilanne hellittää. Kierrämme tiimi- ja osastopalavereissa esittelemässä, mitä saavutettavuus käytännössä tarkoittaa ja miten asiaa voi huomioida arjessa.

Verkostomainen työskentely tuntuu Ylen kaltaisessa mediatalossa hyvältä. Kun saavutettavaksi tehdään sekä tv:n, radion että verkon sisältöä, vastuu käytännön toteutuksesta ei voi olla vain yhdellä henkilöllä tai taholla. Saavutettava julkinen palvelu tarvitsee kaikkien yleläisten työpanosta. Verkostomme laajalle ulottuvien lonkeroiden avulla tavoitammekin oikeita osaajia edistämään käytännön toimia.

Ylen saavutettavuusverkosto on myös valtavan innostava kollegio. On mukavaa ja energisoivaa tehdä töitä sellaisten ihmisten kanssa, joille saavutettavuuden edistäminen on tärkeää, jotka tekevät aktiivisesti töitä saavutettavuuden parantamiseksi ja jotka ammentavat asian eteen omaa osaamistaan eri puolilta yhtiötä. Verkostolla on yhteensä laaja osaaminen ja näkemys Ylen asioista ja yhteinen päämäärä parantaa yhtiön palveluita.

Meidän kaikkien innostustamme toki lisää myös se, että työllemme on vahva johdon tuki. Saavutettavuus on keskeisesti esillä myös Ylen uunituoreessa strategiassa. Yksi yhtiömme painopiste tulevina vuosina on erityisryhmien palvelu monipuolisesti: huolehdimme palveluista erityisryhmille ja siitä, että erityisryhmät voivat myös osallistua sisältöjemme ja palveluidemme tekemiseen.

Tässä työssä myös me saavutettavuuden lähettiläät olemme mukana.

Yhteistyötä asiakkaiden kanssa

Ylen sisäisen lähettilästyön lisäksi verkostomme tehtävä – ja etenkin minun saavutettavuusvastaavana – on toimia aktiivisesti myös talosta ulospäin: tapaamme asiakkaita ja kohtautamme heitä muiden yleläisten kanssa. Kerromme ja viestimme Ylen palveluista, kuuntelemme toiveita ja palautteita ja viemme viestiä Ylestä asiakkaille.

Yksi keskeisistä yleläisten ja asiakkaiden kohtaamispaikoista on Yle-raati, erityisryhmien edustajista koottu kokemusasiantuntijajoukko, jota tapaamme muutaman kerran vuodessa. Me Ylessä toivomme, että asiakkaamme kokevat voivansa vaikuttaa siihen, millaista julkista mediapalvelua Suomessa tehdään. Yle-raati on perustettu erityisesti saavutettavuuteen liittyvää yhdessä kehittämistä varten.

Yle-raadin tapaamisiin kutsutaan yleläisiä, joita raatilaiset itse haluavat tavata tai jotka meiltä Ylestä päin ovat ilmaisseet halunsa tulla tapaamaan raatia. Raatilaiset ovat keskustelleet saavutettavuusasioista mm. toimitusjohtajamme Merja Ylä-Anttilan sekä vuorovaikutuspäällikkömme Sami Koiviston kanssa. Raati on auttanut meidän viestintäämme kertomalla, kuinka nettitekstin seassa kuvina olevat graafit saisi parhaiten myös ruudunlukijoiden ulottuville. Ja kun koronan mukanaan tuoma kokoontumiskielto hälvenee, jatkamme raadin kanssa mm. radion ja tv:n ääniasioiden parissa.

Yle-raadilla on roolinsa myös kokonaan uuden kehittämisessä. Olemme koonneet raatilaisten toiveesta kaiken tiedon Ylen saavutettavuudesta yhden otsikon alle, ja tv-lähetysten alkuun kehitelttiin symbolit kertomaan, mitä ääni- ja tekstitysvaihtoehtoja kussakin ohjelmassa on tarjolla. Areenassa puolestaan kasattiin viittomakieliset, kuvailutulktatut ja selkosisällöt omiksi paketeikseen palveluiden löytymisen helpottamiseksi.

Saavutettavuuden parantaminen on kestävyyslaji

Ylen sisältöjen saavutettavuudella on pitkä ja hieno historia, mutta kehitettävää ja parannettavaa muuttuvien mediankäyttötapojen ja uusiutuvien mediapalveluiden aikakaudella on paljon. Emme siis voi jäädä lepäämään laakereillamme ja ihastelemaan, mitä olemme aiemmin saaneet aikaan, vaan katseen täytyy olla tulevaisuudessa myös saavutettavuuden suhteen.

Ylessä tuotetaan noin 19 000 tuntia tv-ohjelmaa, 16 000 tuntia Areena-sisältöjä ja 47 000 tuntia radio-ohjelmaa vuodessa, ja julkaistuna on arviolta noin 2 000 000 nettiartikkelia. Näitä sisältöjä tehdään ja vastaanotetaan aina vain useammin uusilla tavoilla, uusilla alustoilla ja uudenlaisilla laitteilla.

Tällaista määrää mediasisältöä ei ole mahdollista tehdä saavutettavaksi yhdessä yössä eikä vuodessa tai kahdessakaan. Mutta tahtoa ja intoa tehdä aina vain paremmin meillä on. Ja ymmärrystä siitä, että saavutettavuus ei ole pikamatka. Tavoittelemmekin kestävyyttä, jotta voimme olla vakaa ja luotettava saavutettavan mediasisällön tuottaja Suomessa myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

 

Kirjoittaja

Minna Pöntys.

Minna Pöntys

Saavutettavuusvastaava
Yle

Katso myös nämä

Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset -koulutus eOppivassa 

Lue edellinen

Saavutettavuusvalvonnan yksikön lausunto mukana ihmisoikeusselonteossa

Lue seuraava