Kädet pitelevät tablettia pöydällä.

Saavutettavat digipalvelut rakentavat yhdenvertaista Suomea

Vaikka digitaalisuus yleistyy, arviolta yli miljoonan suomalaisen on edelleen vaikeaa käyttää verkkopalveluja. Viime vuonna voimaan tulleen digipalvelulain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen yhdenvertaista käyttöä.

On tärkeää, että digitaaliset palvelut ovat kaikkien ulottuvilla. Tällöin jo digipalvelujen suunnittelussa tulee huomioida ihmisen erilaisuus. Palveluja voi käyttää, vaikka käyttäjällä olisi kuulo- tai näkövamma, luki- ja oppimisvaikeus, muistihäiriö tai vaikkapa heikko suomen kielen taito. Tilapäisetkään häiriöt, kuten melu, auringonpaiste, stressi tai kipsi kädessä, eivät estä digipalvelujen käyttöä.

Vanhempi henkilö käyttää kannettavaa tietokonetta pöydän ääressä. Hänellä on kasvoillaan mietteliäs ilme.

Kukapa meistä ei olisi kohdannut verkossa ongelmia. Esimerkiksi sivu ei mahdu puhelimen näytölle tai videon katselusta ilman ääntä ei tule mitään, koska tekstitys puuttuu. Verkkopalvelun lomake ei toimi odotetusti tai toimii yllättävästi. Teksti saattaa olla liian pientä, liian tiheää tai epäselvää.

– Digipalvelujen käyttö voi estyä eri syistä eri käyttäjillä. Keskeisten palvelujen pitää kuitenkin olla kaikkien saavutettavissa, kertoo lakimies Emilia Ojala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Selkeää ja helppokäyttöistä digiä                              

Saavutettavuuden taustalla vaikuttaa suunnittele kaikille -periaate. Ihmisten erilaiset kyvyt, taidot, vaatimukset ja mieltymykset huomioidaan suunnittelun alusta asti. Tarkoituksena on ottaa huomioon erilaiset käyttäjät ja toteuttaa yksi palvelu, jota kaikki voivat hyödyntää.

Pyörätuolissa istuva henkilö käyttää tablettia.

Saavutettava verkkopalvelu on lähdekoodiltaan virheetöntä ja loogista, standardien ja ohjeistusten mukainen. Verkkosivusto toimii erilaisilla päätelaitteilla ja avustavilla teknologioilla, kuten puheohjauksella ja ruudunlukuohjelmalla. Digipalvelulaki on tuonut nämä velvoitteet osaksi Suomen lainsäädäntöä.

Hyötyä sekä tekijöille että käyttäjille

Saavutettavuustyö on pitkäjänteistä digipalvelujen parantamista, uudenlaista ajattelutapaa ja yhteistyötä, jossa voittajia ovat sekä toimijat että käyttäjät.

Henkilö käyttää tablettia pöydän ääressä. Silmälasit on laskettu pöydälle tabletin viereen.

Saavutettavuus tuo digipalvelujen ääreen myös uusia asiakkaita eli heitä, joille digipalvelujen käyttö on aiemmin ollut vaikeaa tai mahdotonta. Lisäksi hakukoneet löytävät tiedon paremmin saavutettavilta sivulta.

– Digipalvelulaki asettaa minimivaatimukset saavutettavuudelle, joita tulee noudattaa. Mutta on ilo huomata, että esimerkiksi finanssialalla saavutettavat digipalvelut on nähty lain velvoitteiden lisäksi sekä yritysvastuutekona että kilpailuetuna, huomauttaa Emilia Ojala.

Aluehallintovirastolta ohjeita ja vinkkejä

Digipalvelulaissa on siirtymäaikoja eri toimijoille. Nyt laki velvoittaa viranomaiset ja osan järjestöistä tekemään verkkosivuistaan saavutettavat 23.9.2020 mennessä.

Aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan yksikkö on julkkaisut saavutettavuuskoulutuksen, jossa kerrotaan digipalvelujen saavutettavuusvaatimuksista ja keitä ne koskettavat. Sivustolla on myös eri organisaatioiden kokemuksia ja hyviä vinkkejä, miten verkkosivuista tehdään saavutettavat.

Video is pinned, press esc to unpin
Lyhyt saavutettavuudesta kertova animaatio. Videon on tuottanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuustiimi.

Katso myös nämä

Saavutettavuusvalvonnan yksikön lausunto mukana ihmisoikeusselonteossa

Lue edellinen

Viranomaisten verkkosivustojen on oltava lain mukaan saavutettavat 23.9.2020 

Lue seuraava