Handen håller i en videokamera som läser Fb Live.

Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös organisaation Facebook-sivullaan julkaisemia videoita ja suoran lähetyksen tallenteita

Asian kuvaaminen

Kantelu koski seurakunnan Facebook-sivua, jossa julkaistiin tekstittämättömiä videoita ja suoran lähetyksen (live) -tallenteita.

Asian ratkaisu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonta kiinnitti ratkaisussaan seurakunnan huomiota Facebook-sivulla julkaistujen videoiden ja tallenteiden saavutettavuusvaatimuksiin tekstityksestä ja mahdollisesta kuvailutulkkauksesta.

Ratkaisun perusteet

Kun tallenne tai video on julkaistu 23.9.2020 jälkeen, tulee sen olla saavutettava heti kun se julkaistaan. Suoria lähetyksiä, esimerkiksi Facebookin suorat (live)-lähetykset, tämä saavutettavuusvaatimus ei koske. Jos suoran (live) lähetyksen tallenteen on tarkoitus olla seurakuntalaisten katsottavissa, tulee niiden saavutettavuudesta huolehtia 14 vuorokauden kuluessa. Kahden viikon määräajasta on mahdollista poiketa, mikäli kyse on tilapäisestä kohtuuttomasta rasitteesta ja tuolloin tulee perusteet kertoa saavutettavuusselosteessa.

Aluehallintoviraston havaintojen mukaan seurakunta oli julkaissut Facebook-sivullaan tekstittämättömiä videoita ja suoran lähetyksen (live) -tallenteita. Seurakunta ei ollut maininnut saavutettavuusselosteessa Facebookissa julkaistusta ei-saavutettavasta sisällöstä.

Selvityksen mukaan Facebook-sivulla osa aineistosta on saavutettavassa muodossa ja osa ei ole. Se mitä ei ole saavutettavassa muodossa, todettiin poistettavan 14 vuorokauden kuluessa. Selvityksessä tuotiin esille, että Facebookissa julkaistuja videoita tai tallenteita ei ole julkaistu muilla verkkosivustoilla.

Aluehallintovirasto katsoi, että seurakunnan Facebookissa julkaistut videot ja tallenteet on tehtävä saavutettaviksi mahdollisimman pian. Tämä tarkoittaa tekstittämistä ja mahdollisesti kuvailutulkkauksen tekemistä. Mikäli 14 vuorokautta ei riitä tehtäville saavutettavuustoimille, tulee vedota tilapäisesti kohtuuttomaan rasitteeseen ja kertoa perustelut saavutettavuusvaatimuksista poikkeamiselle saavutettavuusselosteessa.

Aluehallintovirasto korosti ratkaisussaan, että digipalvelulaki ei velvoita ottamaan tallenteita verkosta pois 14 vuorokauden jälkeen julkaisusta. Digipalvelulaissa mainittu 14 vuorokauden aika on annettu saavutettavuustoimien tekoa varten.

Aluehallintovirasto totesi päätöksessään lisäksi, että digipalvelulain velvoitteita ei voi kiertää julkaisemalla video tai tallenne kolmannen osapuolen tarjoamassa palvelussa, esimerkiksi Facebookissa. Organisaation itse julkaisemat sosiaalisen median sisällöt kuuluvat digipalvelulain piiriin. Sosiaalisen median kanavassa julkaistu oleellinen tieto olisi hyvä varautua tarjoamaan myös organisaation omilla verkkosivuilla saavutettavassa muodossa tai tarvittaessa käyttäjälle muulla sopivalla tavalla.

Digipalvelulain tarkoitus on edistää jokaisen mahdollisuuksia yhdenvertaisesti käyttää digitaalisia palveluita. Laki ei edellytä ei-saavutettavien sisältöjen poistamista, eikä tavoitteena ole videotallenteiden tai muidenkaan verkkosisältöjen vähentäminen.

Keskeinen lainsäädäntö

Kirkkolaki (1054/1993) 25 luku 5 b §
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)
7–9 §, 11–12 § ja 17 §

 

 

Katso myös nämä

Saavutettavuusseloste on löydyttävä helposti ja sitä on ylläpidettävä verkkosivujen uudistamishankkeesta huolimatta

Lue edellinen

Saavutettavuus­vaatimukset.fi-sivustolle on myönnetty Selkeästi meille -tunnus

Lue seuraava