Selkeästi meille-logo

Saavutettavuus­vaatimukset.fi-sivustolle on myönnetty Selkeästi meille -tunnus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikön verkkosivusto saavutettavuusvaatimukset.fi valittiin mukaan Selkeästi meille -hankkeeseen. Hankkeen saavutettavuustestaajat arvioivat sivuston kognitiivista saavutettavuutta alkuvuodesta 2022. Arvioinnin päätteeksi saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolle myönnettiin Selkeästi meille -tunnus.

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset eivät koske kognitiivista saavutettavuutta. Saavutettavuusvalvonnan yksikkö haluaa toimia esimerkkinä ja kehittää oman verkkosivustonsa saavutettavuutta myös digipalvelulain vaatimusten ulkopuolelta. Saavutettavuusvalvonnan yksikkö suosittaa vahvasti myös muita organisaatioita huomioimaan kognitiivisen saavutettavuuden digitaalisten palvelujen kehitystyössä.

Arvioinnin tulokset suoraan osaksi jatkuvaa kehitystyötä

Saavutettavuusvalvonnan yksikkö on aidosti kiinnostunut kehittämään saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivuston kognitiivista saavutettavuutta kokonaisuutena.

– Emme olleet aikaisemmin tehneet tämänkaltaista arviointia sivustollemme, joten kaipasimme ennen kaikkea käsitystä sivustomme nykytilasta ja ensisijaisista kehityskohteista, kertoo ylitarkastaja Juha Suomalainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Saavutettavuusvalvonnan yksikön tavoitteena oli lisätä ymmärrystä, kuinka jatkossa parantaa ja ylläpitää sivuston saavutettavuutta myös kognitiivisen saavutettavuuden näkökulmasta.

– Koen, että yhteistyö Selkeästi meille -hankkeen kanssa oli meille hyödyllinen ja saimme paljon arvokasta palautetta sivustomme kognitiivisesta saavutettavuudesta, toteaa Juha Suomalainen.

Arvioinnin tuloksena saavutettavuusvalvonnan yksikkö sai konkreettisia kehitysehdotuksia sivustomme kognitiivisen saavutettavuuden parantamiseen. Osa parannusehdotuksista on jo työn alla ja kaikki palautteet otetaan huomioon sivuston jatkokehityksessä. Arvioinnin tuloksena yksikkö vastaanotti myös kattavan arvioinnin sisällöistä ja toiminnallisuuksista, jotka ovat saavutettavuustestaajien mukaan toteutettu sivustolla erityisen hyvin. Myös tämä tieto on arvokasta ja palvelee yhtä lailla sivuston jatkokehityksen tukena.

Digitaalisten palvelujen ylläpito on jatkuvaa kehitystyötä. Saavutettavuusvalvonnan yksikkö on sitoutunut kehittämään lakisääteistä verkkosivustoaan jatkuvana kehitystyönä. Selkeästi meille -hankkeen suorittama arviointi auttaa osaltaan verkkosivuston jatkokehityksessä.

Lisätietoja arvioinnista voi lukea Selkeästi meille -hankkeen verkkosivuilla.

Katso myös nämä

Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös organisaation Facebook-sivullaan julkaisemia videoita ja suoran lähetyksen tallenteita

Lue edellinen

Saavutettavuuspalaute on palautetta saavutettavuuden puutteista – palaute edellyttää palveluntarjoajan reagointia

Lue seuraava