Mies katsoo vuorelta alas. Pilvet peittävät miehen näkymän.

Saavutettavuus­direktiivin toimeen­panon kirjoa Euroopasta

EU-jäsenvaltioiden ensimmäisten valvontaraporttien perusteella saavutettavuusvalvontaa tehdään Euroopassa suhteellisen samankaltaisesti. Nyt nostamme kuitenkin esille muutamia havaintoja siitä, miten erilaisilla toimenpiteillä on saatu yllättäviäkin hyötyjä saavutettavuuden edistämiseksi.

Ensimmäiset valvontaraportit mielenkiinnon kohteina

EU-maat raportoivat saavutettavuudenvalvonnan tuloksista ensimmäistä kertaa joulukuussa 2021. Kävimme läpi kaikkien jäsenvaltioiden raportit, jotta saisimme tietoa, miten muualla valvontaa toteutetaan. Lisäksi halusimme oppia uutta, kehittääksemme omaa toimintaamme. Raporttien kautta piirtyy kuva saavutettavuusdirektiivin toimeenpanosta Euroopassa.

Valvonnan tulosten lisäksi näissä ensimmäisissä raporteissa valvontaviranomaisten tuli kuvata muun muassa sidosryhmäyhteistyötä ja viestintää.

Saavutettavat nettisivut kaikille

Mielenkiintomme herätti esimerkiksi Bulgarian tapa luoda pilvipohjainen työkalu, jolla kukin valtiollinen toimija pystyi luomaan saavutettavan version verkkosivuistaan. Näille sivustoille oli kehitetty yhteinen rakenne, mutta ne ovat silti muokattavissa visuaalisen ilmeen osalta tietyissä rajoissa.

Sloveniassa taas oli tehty valinta siirtää kaikki julkishallinnon nettisivut yhteiselle alustalle heinäkuussa 2019. Alustan saavutettavuus oli varmistettu julkaisun yhteydessä. Saavutettavien nettisivujen tarjoaminen vaikuttaakin hyvältä tavalta edistää nopeasti etenkin pienempien organisaatioiden kykyä omaksua ja suoriutua uusista vaatimuksista.

Valvontaraportin selkomukautus

Itävallan raportissa korostui eräänlainen laaja kohderyhmäajattelu – raportti oli selvästi laadittu komissiota laajemmalle yleisölle. Tämä oli havaittavissa etenkin raportin visuaalisesta toteutuksesta sekä selkokielisestä mukautuksesta.

Selkoversioon oli tiivistetty maaraportin ydinsisällöt. Siinä kerrottiin yleistietoa saavutettavuudesta ja valvonnan keskeisimmät tulokset. Vaikka selkokielinen raportointi ei sinällään ole vaadittua saavutettavuuslainsäädännön nojalla, sen avulla ymmärrys saavutettavuuden merkityksestä aukeaa laajemmalle osalle väestöä. Selkosaksan ansiosta myös hieman heikommalla saksan kielen taidolla varustettu harjoittelija pystyi ymmärtämään keskeisen sisällön.

Käytettävyystestejä osana verkkosivustojen kattavaa valvontaa

Joidenkin jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset olivat myös osallistaneet vammaisia käyttäjiä verkkosivustojen kattavaan valvontaan. Esimerkiksi Portugalin käytettävyystestaajina oli kuusi osallistujaa. Kahdella heistä oli näkövamma, kahdella kuulovamma ja kahdella motorinen vamma. Käytettävyystestien avulla Portugalin valvontaviranomaiset saivat tietoa sivuston käyttökokemuksesta suoraan niiltä, joille saavutettavuuden toteutuminen on tärkeintä.

Eväitä saavutettavuusvalvonnan kehittämiseen Suomessa

Raporteista oli havaittavissa massasta erottuvia toimintatapoja saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon osalta. Kokonaiskuva oli kuitenkin se, että ohjausta, valvontaa ja raportointia harjoitetaan jäsenvaltioissa suhteellisen samankaltaisesti. Tämä oli yllättävää, koska saavutettavuusdirektiivi antaa toteutukseen kansallista liikkumatilaa.

Raporteista nousseita havaintoja voidaankin käyttää jatkossa osana oman toimintamme kehittämistä. Esimerkiksi Itävallan raportista huokuva kohderyhmäajattelu ja visuaalisuus ovat sellaisia kiintopisteitä, joita kohti voimme kurkottaa.

 

Lue lisää:

Tutustu saavutettavuusvalvonnan yksikön ensimmäiseen raporttiin valvonnan tuloksista:

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/valvontaviranomaisen-tehtavat/raportti-valvonnasta-2020-2021/

Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanoa kuvaavat valvontaviranomaisten maaraportit ovat saatavissa myös englanninkielisinä konekäännöksinä. Ne ovat koottuna komission sivulla. Pääset sinne alla olevasta linkistä:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/web-accessibility-directive-monitoring-reports

Huomaathan, että tässä uutisessa tehdyt viittaukset koskevat raporttien englanninkielisiä konekäännöksiä.

Tässä uutisessa viitatut kohdat:

Slovenian maaraportti, s. 4

Bulgarian maaraportti, s. 31

Portugalin maaraportti, s. 16 ja 22

Katso myös nämä

Harjoittelussa saavutettavuus­valvonnassa

Lue edellinen

Saavutettavuus­valvonnan yksikkö syventää yhteistyötä saavutettavuus­palveluita tarjoavien yritysten kanssa

Lue seuraava