Saavutettavuus­valvonnan yksikkö syventää yhteistyötä saavutettavuus­palveluita tarjoavien yritysten kanssa

Saavutettavuusvalvonnan yksikkö syventää yhteistyötä saavutettavuuskonsultointia ja -koulutusta tarjoavien yritysten kanssa. Yhteistyön avulla pyritään entistä paremmin edistämään digitaalisten palvelujen saavutettavuutta sekä kasvattamaan tietoisuutta digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta.

Saavutettavuusvalvonnan yksikön tavoitteena on luoda avoimeen vuorovaikutukseen perustuva yhteistyömalli saavutettavuuskonsultointia ja -koulutusta tarjoavien yritysten sekä digipalvelulakia valvovan viranomaisen välille. Avoimen yhteistyön avulla pyritään saavutettavuuden tietoisuuden lisäämiseen sekä yhtenäistämään valvontaviranomaisen ja saavutettavuusauditointeja ja -koulutuksia tekevien yritysten tulkintoja saavutettavuusvaatimuksista.

Mitä osallistujilta odotetaan

Tapaamisissa jaetaan hyviä käytäntöjä sekä jaetaan ja saadaan vertaistukea toisilta alan ammattilaisilta. Toimintaan osallistuminen vaatii osaamista ja perehtyneisyyttä saavutettavuusvaatimuksiin ja ennen kaikkea kokemusta käytännön työstä saavutettavuuden parissa.

Odotamme kaikilta osallistujilta aktiivista osallistumista sekä oman asiantuntijuuden mukaan tuomista. Verkoston toiminta tulee perustumaan ennen kaikkea vertaistukeen. Vertaistukea saadakseen on sitä oltava valmis myös jakamaan.

Asiantuntijoiden joukossa tulee olemaan hyvin paljon erilaista erikoisosaamista ja kokemusta erityyppisistä asioista. Osallistujien oletetaan olevan halukkaita jakamaan omaa erityisosaamista ja kokemuksia myös muille asiantuntijoille. Asiakasprojekteissa työskentelevillä ja koulutuksia järjestävillä asiantuntijoilla on mahdollisuus tuoda keskusteluun mukaan arjen haasteita ja kysymyksiä, joita itse kohtaavat eri sidosryhmien taholta.

Tarkoituksena ei kuitenkaan ole toimia koulutusalustana uusille asiantuntijoille.

Aktiivisen osallistumisen myötä syvennät omaa asiantuntijuuttasi

Tapaamisiin osallistumalla syvennät ja laajennat omaa asiantuntijuuttasi saavutettavuuteen liittyen. Saat varmuutta tulkintoihisi siltä osin, että voit odottaa myös muiden tulkitsevan asioita samalla tavoin. Pysyt kartalla siitä, mihin ala on kehittymässä ja opit tunnistamaan aikaisessa vaiheessa heikkoja signaaleja ennen muita. Pysyt myös kartalla siitä, mihin lainsäädäntö on kehittymässä, eli millaisia tarpeita asiakkaillasi mitä todennäköisimmin tulee olemaan.

Katso myös nämä

Saavutettavuus­direktiivin toimeen­panon kirjoa Euroopasta

Lue edellinen

Aluehallintovirasto on julkaissut testausohjelmansa lähdekoodin

Lue seuraava