Saavutettavuus osana kuntasivuston uudistamista

Raahen kaupungin verkkosivusto uudistettiin vuonna 2018. Yksi päätavoitteista oli, että uudistettu verkkosivusto noudattaa saavutettavuusvaatimuksia. Tätä tavoiteltiin sitomalla saavutettavuus kiinteäksi osaksi uudistamisen työprosessia.

Kuntasivuston kohdalla saavutettavuuden varmistaminen tarkoittaa käytännössä kahta eri asiaa. Ensimmäiseksi on varmistettava, että työryhmän jäsenet tietävät 1) mitä saavutettavuus tarkoittaa ja 2) miten saavutettavia verkkosivustoja suunnitellaan ja toteutetaan. Toiseksi on varmistettava, että lopputuote – verkkosivusto – noudattaa saavutettavuusvaatimuksia.

Saavutettavuutta paloissa

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 on laaja tietopaketti saavutettavuuden periaatteista ja kriteereistä. Kun ohjeistukseen lisätään kriteereitä täydentävä lisäaineisto sekä erilaiset verkkopalvelujen käytettävyyteen ja sisältöjen ymmärrettävyyteen liittyvät ohjeet, saavutettavuudesta tulee helposti pelottava este uudistamistyölle.

Rimakauhun poistamiseksi päätimme Raahessa pilkkoa saavutettavuuden pienempiin osiin. Tarkastelimme saavutettavuutta lainsäädännön, informaatioarkkitehtuurin, visuaalisuuden, sisältötuotannon, verkkototeuttamisen ja liitetiedostojen kautta. Yksi pala kerrallaan työryhmälle tarjottiin lyhyitä saavutettavuuskoulutuksia, mitkä sidottiin sopiviin kohtiin työprosessia. Esimerkiksi ennen rakennekaavioiden työstämiseen tarkoitettuja työpajoja, saavutettavuusinfossa käytiin läpi WCAG:n informaatioarkkitehtuuria käsittelevät asiat. Näin lähestyimme saavutettavuutta pienin ja ketterin askelin. Samalla saavutettavuudesta tuli itsestään selvä osa uudistamistyötä.

Koska kaikki eivät voineet osallistua uudistamistyön aikana tarjottuihin koulutuksiin, jatkuvasti laajenevan päivittäjäjoukon osaamista pyrittiin varmistamaan myös muilla tavoilla. Osallistujille tarjottiin tietoa saavutettavuudesta, halukkaille oli tarjolla tukea ja ohjausta. Erityisen tärkeää oli myös hyvä yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa. Yhdessä mietimme, millä keinoin voimme edesauttaa saavuttavuuden toteutumista julkaisujärjestelmässä.

Tukea testauksesta

Raahen kaupungin verkkosivustoa testattiin useammassa osassa eri ryhmillä, erilaisia saavutettavuustyökaluja yhdistelemällä. Loppuvaiheen jättitestaus keveni huomattavasti, kun testasimme visuaalisen toteutuksen saavutettavuuden erikseen heti vietyämme sen julkaisujärjestelmään.

Sisältötuottajien omien testausten lisäksi, suuri kiitos testauksesta menee pienelle saavutettavuustestaajien ryhmälle. Saimme testaajia Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry:n Raahen toimipisteeltä, Raahen Eläkeläiset ry:stä ja Raahen lukiosta. Saavutettavuustestaajien anti oli ilmeinen: he varmistivat meille asioita, joiden toimivuudesta olimme epävarmoja. He myös kiinnittivät huomiota WCAG:n ulkopuolisiin asioihin – niihin, joita emme edes hoksanneet kysyä.

Saavutettavuus osaksi toimintatapoja

Vaikka verkkosivuston uudistamistyö hoidettiin Raahessa projektina, saavutettavuus on jatkuva prosessi. Saavutettavasta verkkosivustosta saa helposti ei-saavutettavan huolimattomalla sisältötuotannolla tai ajattelemattomilla päätöksillä.

Saavutettavan verkkosivuston ylläpitäminen vaatiikin työtä: se vaatii totuttujen toimintatapojen muuttamista ja ainakin näin alkuvaiheessa säännöllistä tukea henkilöstölle. Meillä tuen tarve on ollut konkreettista ohjeistamista, sisältöjen testausta ja tarkistamista. Myös työharjoittelijoiden voimin toiminut lomakepaja helpotti kaupungin toimipisteiden pahinta ruuhkaa, kun vanhoja pdf-lomakkeita muokattiin saavutettaviksi.

Kuntasivuston saavutettavuudessa haasteellista on sisältötuottajien laaja joukko. Sisältöjä kirjoittavat, tuottavat ja hankkivat myös päivitysringin ulkopuoliset tahot, joiden toimintaan saavutettavuus pitäisi myös onnistua sitomaan. Vaikka asiat saattavat välillä edetä kunnassa hitaasti, suunta saavutettavuuteen on selvä. Hyvänä perustana on yhteinen tahtotila, halu tarjota verkkosisältöjä jokaiselle kuntalaiselle.

Saavutettavuus on onnistuneen yhteistyön tulos

Kuntasivustossa saavutettavuus ei ole sooloilua, vaan yhdessä tekemistä. Se on yhteistyötä visuaalisen suunnittelijan, järjestelmätoimittajan ja sisältötuottajien kesken. Kun sitoudumme samaan päämäärään ja autamme toinen toisiamme, verkkosivuston saavutettavuus varmistetaan myös tulevaisuudessa. Sivusto kerrallaan teemme verkkomaailmasta sellaisen, kuin sen olisi aina pitänyt olla.

Kirjoittaja

Virpi Stång

Tietohallintoasiantuntija, Raahen kaupunki/ICT-palvelut

Katso myös nämä

Vakuutusyhtiö Varman saavutettavuustyö: ”Suunnittele kaikille” on inspiroiva periaate

Lue edellinen

Saavutettavuus jalkautuu kouluttaen ja havainnoiden

Lue seuraava