Saavutettavuus jalkautuu kouluttaen ja havainnoiden

Kun organisaatiossa on satoja täysin toisistaan poikkeavia verkko-, digi- ja mobiilipalveluja, joista teknisesti tai sisällöllisesti vastaa arviolta tuhat ihmistä, saavutettavuuden jalkauttaminen tuntuu toisinaan Go-peliltä tekoälyä vastaan.

Turussa osaamisen syventämisen pelistrategiaa rakennetaan onneksi useiden kilpailutettujen saavutettavuusasiantuntijoiden tuella.

Esimerkiksi digikehittäjät, some-asiantuntijat, päätöksiä valmistelevat, lomakkeita laativat, koodarit sekä hankinnoista vastaavat tarvitsevat omaa työtään tukevaa ohjeistusta ja käytännön neuvoja.

Koulutussuunnitelman tavoitteena onkin

  • herättää kiinnostusta ja vastuuta yleisinfoilla
  • jatkaa tiedon syventämistä eri kohderyhmille suunnatuilla täsmäkoulutuksilla sekä
  • konkreettisesti saada aikaan laadukkaita saavutettavia sisältöjä työpajatyöskentelyillä.
Avaava Digitalin Azra Tayyebi esittelee kaupungin työntekijöille NVDA-ruudunlukuohjelman käyttöä.

Koulutusten vaikutusta voimme seurata reaaliaikaisesti saavutettavuuden monitorointityökaluilla, jotta voimme kehittää tarjontaa tarpeiden mukaisesti.

Saavutettavuusauditointien läpikäynti saa aikaan oivalluksia

Koulutusten rinnalla olemassa olevien ja tulevien verkko- ja digipalvelujen saavutettavuusauditoinnit ovat työn alla. On ilahduttavaa nähdä palvelusta vastaavien silmien kirkastuvan, kun auditointiraporttia läpikäytäessä he oppivat katsomaan palveluaan toisin.

Konkreettisten havaintojen ja kehitysehdotusten kautta saavutettavuuden merkitys ja keinot avautuvat. Yhtäkkiä tutussa ruutunäkymässä piirtyy lukuisia uusia risteyskohtia tiedon hahmottamiseen. Ja ainakin hetkellisesti sisällöistä, visuaalisuudesta ja tekniikasta vastaavat löytävät yhteisen kielen, jolla kehittää palvelu kaikkia kohderyhmiä hyödyttäväksi.

Esimerkiksi auditointiraportti osoittaa ristiriidan toimintaa ohjaavien kuvakkeiden ja niiden alt-tekstien välillä, jolloin Siriä apunaan hyödyntävät päätyvät sekavaan käyttökokemukseen. Tällöin riittävät värikontrastit tai ruudunlukuohjelmalla sujuva käyttökokemus eivät riitä.

Vastaavasti vain pienen alueen kerrallaan hahmottava käyttäjä on hukassa täyteen ahdetun sivunäkymän äärellä. Varsinkin kun samaa asiaa käsittelevät osuudet on ripoteltu visuaalisesti hienoksi mielletyksi kokonaisuudeksi ruudun eri kulmille.

Tietokoneen näytöllä simuloidaan tilannetta miten henkilö, jolla on näköhäiriö, saattaa nähdä tietokoneen ruudun. Tietokoneen näytössä on iso musta sumentuma.
Elina Jokisuu Avaava Digitalista kertoo Chrome-selaimessa simuloitavia saavutettavuushaasteita.

Tavoitteenamme on, että infojen, työpajojen sekä auditointien avulla Turussa ymmärrys ja osaaminen saavutettavuudesta laajenevat ja syvenevät. Ja siitä tulee arkisen aherruksen luonteva osa meille kaikille, jotta olemme Gon tapaan alkupelin jälkeen hyvissä asemissa tulevaa ja uutta ajatellen.

Kirjoittaja

Sanna Moisala

Sanna Moisala

erityisasiantuntija, Turun kaupunki/digitaalisten palvelujen kehittäminen

Katso myös nämä

Saavutettavuus osana kuntasivuston uudistamista

Lue edellinen

Saavutettava Kotka

Lue seuraava