Saavutettava Kotka

Työ saavutettavuuden saavuttamiseksi alkoi Kotkassa verkkosivu-uudistuksen myötä.

Uudistusprojekti on ollut välillä hieman dramaattinenkin, mukaan on mahtunut yksi hankinnan keskeytys, mutta olemme nyt hyvässä vauhdissa. Sivut toteutetaan WordPressillä ja toimittajamme on ammattitaitoinen saavutettavuuden saralla. Uudistus on edelleen käynnissä, parhaillaan on menossa sisällönsyöttö ja sivujen tekninen viimeistely. Seuraavaksi aloitamme testijakson, joka on tärkeä osa saavutettavuuden edistämistä.

Meillä on Kotkassa mahtava ja laaja porukka ylläpitämässä verkkosivuja, ylläpito-oikeuksia on myönnetty 80 henkilölle. Suuri ylläpitäjäjoukko tarkoittaa myös sitä, että kaikki on täytynyt kouluttaa saavutettavuusajatteluun. Järjestimme aiheesta koulutuksen, jonka yhdistimme hakukoneoptimoinnin koulutukseen, sillä molemmat tähtäävät asiakkaan palveluun. Sivuiltamme löytyvän tiedon täytyy olla kaikkien saavutettavissa ja löydettävissä.

Käyttäjät mukaan saavutettavuustyöhön

Kun testijakso koittaa, hyödynnämme erilaisia kaupunkilaisista koostuvia ryhmiä. Näin saamme arvokasta tietoa, miten asukkaat löytävät tarvitsemansa tiedon, ja voimme tehdä tarvittavat korjaukset ennen sivujen julkaisua.

Kokoamme testikäyttäjäryhmiä hyödyntämällä eri toimialojen tietämystä: ikäihmisten neuvosto kokoaa ikäihmisten testiryhmän, nuorisotyön ohjaajat kokoavat porukan nuoria, jolla on esimerkiksi keskittymisvaikeuksia ja ammattikoulun suomea opiskelevat maahanmuuttajat toimivat yhtenä testiryhmänä.

Sivut julkaistaan joulukuussa. Silloin pidämme kyllä pienet juhlat, niin paljon työtä on niiden eteen tehty.

Asioinnin saavutettavuus

Verkkosivu-uudistuksen myötä saavutettavuustyö on levinnyt laajalle. Väkisinkin on herännyt kysymyksiä, miten asiointi tällä hetkellä hoidetaan ja miten sitä voisi parantaa. Tiedostojen ja lomakkeiden saavutettavuus on ollut ehkä työllistävin osa verkkosivuprojektia, sillä niiden määrä on niin valtava ja asiantuntijuus niiden tekemisessä on vasta kehittymässä.

Samanaikaisesti olemme siis kehittämässä sähköistä asiointia yhdessä hallinnon kanssa, jotta varmistamme, että kaikki hyödyntävät jo nyt käytössämme olevia työkaluja, eivätkä pitäydy vanhassa vain koska niin on aina tehty.

Yhteistyöllä saavutettava kokonaisuus

Uusia kehityskohteita nousee jatkuvasti esille. Ulkopuolisten ylläpitämät palvelut ja sivut ovat haasteita, joihin ei kaikkiin ole vielä ratkaisuja. Esimerkiksi kouluilla on omat koulukohtaiset sivut, joiden osalta saavutettavuus on vielä kysymysmerkki.

Silmiä avaava kokemus oli erään toimialallemme hankittavan sovelluksen esittelytilaisuus, jossa palveluntarjoajat kertoivat tuotteestaan. Tuote oli mobiilisovellus, jonka loppukäyttäjä on kuntalainen. Yksikään kolmesta palvelun esittelijästä ei ollut kuullut saavutettavuuslainsäädännöstä tai mitä se tarkoittaa heidän tarjoamansa palvelun kohdalla. Vuosi 2021, jolloin saavutettavuusvaatimukset alkavat koskea myös mobiilisovelluksia, tulee todella nopsaan, jos työtä ei ole vielä edes aloitettu.

Haasteet ja saavutukset

Haasteena on ollut palveluntarjoajien laaja tietämättömyys digipalvelulaista ja sen vaikutuksista. Monessa kohtaa on täytynyt olla itse hereillä, huomatakseen, että ehdotettu tuote tai palvelu ei täytäkään kaikkia vaatimuksia. Kaikilla palveluntarjoajilla ei ole ollut tarvittavaa asiantuntemusta.

Parasta koko saavutettavuustyössä on oikeastaan ollut sen laajuus, jonka myötä olemme kaupunkina heränneet enemmän miettimään palvelumuotoilua. Toivon mukaan lopputuloksena on asiakasystävällisempi Kotka, olemme tehneet paljon työtä sen eteen.

Kirjoittaja

Mia Brunila

viestintäpäällikkö, Kotkan kaupunki

Kotkassa saavutettavuus liittyy koko asiakaspalvelukokemukseen, eikä vain yksittäiseen palveluun.

Katso myös nämä

Saavutettavuus jalkautuu kouluttaen ja havainnoiden

Lue edellinen

Saavutettavuuden saavuttaminen - Jyväskylän kaupungin www-sivut

Lue seuraava