Viranomaisten verkkosivustojen on oltava lain mukaan saavutettavat 23.9.2020 

Digipalvelulaki velvoittaa kaikkia julkisen sektorin toimijoita tekemään verkkosivuistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 mennessä. Laki vaatii, että palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset, että palvelun saavutettavuuden tila esitellään saavutettavuusselosteessa ja että palvelu sisältää sähköisen palautekanavan saavutettavuuspalautteelle.

Saavutettavuuden toteuttaminen mahdollistaa nykyistä suuremmalle joukolle käyttäjiä digitaalisten palvelujen itsenäisen käytön. On arvioitu, että Suomessa on yli miljoona ihmistä, joiden voi olla vaikeaa käyttää verkkopalveluja. Digipalvelulain noudattaminen parantaa erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja. Myös monet iäkkäät henkilöt hyötyvät saavutettavista palveluista.

— Viranomaisten tarjoamien palvelujen pitää olla kaikkien ihmisten saavutettavissa, toteaa lakimies Emilia Ojala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten toteutumista koko Suomessa.

Yhteiskunta digitalisoituu vauhdilla ja palvelut siirtyvät verkkoon. Digitaalisten palvelujen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettava verkkopalvelu tarjoaa käyttäjälle esimerkiksi tekstitykset videoihin ja mahdollistaa palvelun käytön pelkän näppäimistön avulla.

Sivustoilla on edelleen saavutettavuuspuutteita – syyt tiedon ja resurssien vähyydessä

Vuonna 2019 Euroopan vammaisfoorumi (European Disability Forum) teki Euroopan laajuisen kyselyn verkkopalvelujen saavutettavuudesta. Kysely kohdistui uusiin verkkosivustoihin, joita saavutettavuusvaatimukset jo koskivat. Vain 20 % näistä palveluista täytti saavutettavuusvaatimukset. Pääsyynä tähän oli heikko tietoisuus saavutettavuusvaatimuksista sekä organisaatioiden verkkosivustojen laajuus ja rajalliset resurssit saavutettavuustyön suorittamiseksi.

— Meillä ei ole vielä tilastoja suomalaisten organisaatioiden verkkopalveluiden saavutettavuudesta, koska valvontakausi on kesken. Käsityksemme on, että lain saavutettavuusvaatimuksia ei tunneta vielä tarpeeksi hyvin, jotta ne osattaisiin täyttää asianmukaisin tavoin, kertoo Emilia Ojala.

Koronaviruspandemian aikana saavutettavuuden merkitys on korostunut entisestään. Suomalaisia kehotetaan hoitamaan asiansa ensisijaisesti sähköisissä palveluissa ja tekemään etätöitä. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANE:n mukaan monet vammaiset henkilöt kuuluvat iästään riippumatta koronaviruksen riskiryhmään, joten heille esteettömän ja saavutettavan tiedon saaminen koronavirustilanteesta on erityisen tärkeää.

Vaikka digipalvelulain toinen siirtymäaika päättyy nyt syyskuussa, työ saavutettavuuden eteen ei ole valmis. Saavutettavuuden parantaminen on pitkäjänteistä digipalvelujen kehittämistä, uudenlaista ajattelutapaa ja yhteistyötä useiden toimijoiden kesken.

Lisätietoja:

Saavutettavuusvalvonnan yksikön päällikkö Emilia Ojala, p. 0295 016 479
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi

Twitter: @saavutettava

Saavutettavuus on ihmisten yhdenvertaisuutta digitaalisessa ympäristössä. Digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten toteutumisen valvonnasta ja neuvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Aluehallintovirasto tarjoaa tietoa, neuvoa ja ohjeita saavutettavuudesta verkkosivuillaan osoitteessa www.saavutettavuusvaatimukset.fi.

Katso myös nämä

Saavutettavat digipalvelut rakentavat yhdenvertaista Suomea

Lue edellinen

1/3: Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös asiakirjatiedostoja

Lue seuraava