Saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan yhdistämisen valmistelu on käynnistynyt

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan saavutettavuus- ja esteettömyysvalvonnan yhdistämistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Saavutettavuusvalvonta on toiminut tähän saakka Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. EU:n niin sanotun esteettömyysdirektiivin myötä lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on tehty muutoksia, jotka tuovat lain piiriin uusia palveluja ja toimijoita. Esteettömyysdirektiivin toimeenpano toi Suomeen myös uusia esteettömyyteen liittyviä valvontatehtäviä, joista vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Esteettömyys ja saavutettavuus muodostavat kokonaisuuden, koska digitaalisia palveluja käytetään erilaisilla laitteilla. Näin ollen esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksia on myös hyvä arvioida ja valvoa kokonaisuutena. Valvontatehtävien yhdistämisen tavoitteena on varmistaa neuvonnan ja valvonnan laatu jatkossakin. Kun sekä esteettömyys- ja saavutettavuusvalvonnasta vastaa sama toimija, on kansalaisilla ja lakien soveltamisalaan kuuluvilla organisaatioille mahdollisuus saada neuvontaa ja ohjausta samasta paikasta.

Saavutettavuusvalvonnan työt ja tehtävät jatkuvat ennallaan yhdistymiseen saakka ja sen jälkeen kattavampana yhteistyössä esteettömyysvalvonnan kanssa. Tavoitteena on, että valvontatehtävien yhdistyminen tapahtuu tammikuussa 2025. Saavutettavuusvalvonta tulee tiedottamaan tulevien muutosten valmistelun etenemisestä myös jatkossa.

Lisätietoja valtiovarainministeriön uutisesta: Työryhmä valmistelee esteettömyyden ja saavutettavuuden valvonnan keskittämistä Liikenne- ja viestintävirastoon.Avautuu uuteen ikkunaan

Lisätietoja muutoksista digipalvelulakiin: Muutokset digipalvelulakiin

Lisätietoja uusista esteettömyysvaatimuksista: Uudet esteettömyysvaatimukset | TraficomAvautuu uuteen ikkunaan

Lisätietoja: Viena Rainio, ylitarkastaja, yksikön päällikkö, viena.rainio@avi.fi, 0295 016 505

Katso myös nämä

Saavutettavuus mahdollistaa itsenäisemmän elämän

Lue edellinen

Ohjauskirje tarkentaa tulkintoja videoista ja kohtuuttomasta rasitteesta

Lue seuraava