Henkilö pitää puhelinta käsissään

Kansainvälisen finanssialan toimijan on noudatettava digipalvelulakia Suomessa toimiessaan

Asian kuvaaminen

Kantelu koski erään pankin mobiilipankkisovelluksen toimimattomuutta Android TalkBack-ruudunlukijalla, joka on Android-laitteiden valmisohjelma. Kyseinen pankki kuuluu Euroopan talousalueeseen ja tarjoaa Suomeen verkko- ja mobiilipankkipalveluita.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto kiinnitti pankin huomiota digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 3 luvussa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten noudattamiseen tarjoamassaan mobiilisovelluksessa.

Ratkaisun perusteet

Selvityksen mukaan pankki oli tulkinnut, että se ei kuulu digipalvelulain soveltamisalaan, koska se noudattaa toisen maan lakia ja toimii toisen maan finanssivalvonnan alla. Tämän tulkinnan myötä pankki oli jättänyt noudattamatta osaltaan digipalvelulain mukaisia saavutettavuusvaatimuksia.

Aluehallintoviraston selvityksen mukaan digipalvelulain soveltamisala ulottuu luottolaitoslain myötä myös ulkomaisiin ETA-luottolaitosten digitaalisiin palveluihin siltä osin kuin niiden tarkoituksena on tarjota palvelua yleisölle Suomessa.  Näin ollen myös kyseisen pankin Suomessa yleisölle tarjoamiin digitaalisiin pankkipalveluihin sovelletaan digipalvelulain 3 luvun säännöksiä saavutettavuusvaatimuksista sekä saavutettavuusselosteesta ja sähköisestä palautekanavasta saavutettavuuspalautteen antamiseksi.

Aluehallintovirasto totesi päätöksessään, että kantelun mobiilipankkisovelluksen tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukainen ja siitä tulee löytyä saavutettavuusseloste pankin verkkosivuilta tai muutoin siten, että se on saatavilla sovellusta ladattaessa.

Keskeiset lait ja suositukset

  • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 3 §, 7 §, 9–12 §
  • Laki luottolaitostoiminnasta (610/2014) 1 luvun 7 §,
    16 luvun 1 §

Katso myös nämä

Pienikin panostus saavutettavuuteen tekee palvelusta käyttäjälähtöisemmän

Lue edellinen

Digitaaliset palvelut tarvitsevat lain vaatimukset ylittävää suunnittelua

Lue seuraava