mohor banerjee.

Selkokieli auttaa maahanmuuttajaa integroitumisessa

Intialainen Mohor Banerjee muutti miehensä kanssa Suomeen 2017. Pariskunnan edellinen asuinmaa oli Kiina, joten Banerjeella oli jo kokemusta vieraaseen yhteiskuntaan ja kieliympäristöön muuttamisesta. Suomen kielen vaikeus kävi selväksi nopeasti – täällä kun pitäisi käytännössä hallita sekä yleiskieli että puhekieli.

mohor banerjee.

Banerjee halusi oppia haastavan kielen, vaikka alku tuntuikin lannistavalta. Kotoutumiskoulutus ja siihen kuulunut harjoittelu Selkokeskuksessa avasivat kuitenkin vähitellen Mohorille toisen maailman. Suomesta tuli lähestyttävää ja ymmärrettävää selkokielen kautta.

Selkokieli eroaa yleiskielestä lyhyillä lauseilla, helpoilla lauserakenteilla sekä ymmärrettävien kielikuvien käytöllä. Selkokielessä käytetään yhdyssanoja tai vaikeita termejä ainoastaan silloin, kun ne ovat välttämättömiä. Vaikeat termit selitetään auki tekstin yhteydessä.

”Yleiskielen pitkät lauseet saavat kielen vaikuttamaan pelottavalta. Opiskelu selkosuomella teki kielestä paljon lähestyttävämpää ja lisäsi hyväksytyksi tulemisen tunnetta uudessa kotimaassa. Selkokieli sai minut myös ymmärtämään, kuinka kaunista ja ilmaisuvoimaista suomen kieli on.”

Nykyisin Selkokeskuksella kokemusasiantuntijana toimiva Banerjee kertoo eri tilaisuuksissa omasta tiestään suomen kielen kanssa sekä selkokielen merkityksestä integroitumisessa. Hän myös arvioi selkokielisiä tekstejä ja niiden saavutettavuutta. Esimerkiksi Kelan sivujen selkokielisyyden Banerjee on arvioinut töiden puolesta. Banerjeen kokemuksen mukaan digitaalisessa ympäristössä teksti on yleisesti selkeämpää ja ymmärrettävämpää kuin painetuissa materiaaleissa.

Vaikka oma kielitaito on kehittynyt, vie tottumus edelleen käyttämään palveluita englanniksi tai selkosuomella, jos sellainen vaihtoehto on tarjolla. Yleiskielen taito on kuitenkin kehittynyt pikkuhiljaa selkokielen rinnalla, samoin kuin rohkeus kielen käyttöön.

Banerjee puhuu selkokielestä ja sen kanssa töitä tekevistä ihmisistä ihaillen. ”Niin moni tekee joka päivä tästä kauniista kielestä saavutettavaa kaikille, myös meille maahanmuuttajille.”

Selkokeskuksen arvion mukaan Suomessa jopa 750 000 ihmistä tarvitsee selkokieltä. Lisää tietoa selkokielestä Selkokeskuksen sivuilla

Näin kirjoitat selkokieltä:

  • Käytä yleisesti tunnettua ja konkreettista sanastoa.
  • Vältä vaikeita sanoja tai selitä ne tekstissä.
  • Suosi lyhyitä sanoja mutta vältä lyhenteitä.
  • Tee abstrakteja käsitteitä konkreettisiksi havainnollistamalla.
  • Käytä varovasti kielikuvia ja sanontoja.
  • Käytä lyhyitä lauseita ja suoraa sanajärjestystä.
  • Vältä lauseenvastikkeita.

Katso myös nämä

Selkeyden lisääminen madaltaisi verkkopalveluiden käytön kynnystä

Lue edellinen

”Selkeä ja yksinkertainen” on näkövammaisen kannalta hyvä suunnitteluperiaate

Lue seuraava