5.2.1 Ohjeidenmukaisuuden taso

Yksi seuraavista ohjeidenmukaisuuden tasoista täyttyy kokonaisuudessaan.

Huomautus: Vaikka ohjeidenmukaisuus voidaan saavuttaa vain ilmoitetuilla tasoilla, sisällöntuottajia kannustetaan (väittämissään) tiedottamaan kaikesta panostuksesta muiden tasojen onnistumiskriteerien täyttämiseksi saavutetun tason yläpuolella.

Huomautus: Ei ole suositeltavaa vaatia yleisenä linjauksena kokonaisten verkkosivustojen AAA-tason ohjeidenmukaisuutta, koska joidenkin sisältöjen osalta ei ole mahdollista täyttää kaikkia AAA-tason onnistumiskriteereitä.

Katso myös nämä

4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Lue edellinen

5.2.2 Kokonaiset sivut

Lue seuraava