1.4.1 Värien käyttö

Väriä ei käytetä ainoana visuaalisena keinona informaation välittämisessä, toiminnon esittämisessä, vastauksen pyytämisessä tai visuaalisen elementin erottamisessa.

Huomautus: Tämä onnistumiskriteeri käsittelee erityisesti värien havaitsemista. Havaitsemisen muut muodot käsitellään ohjeessa 1.3Avautuu uuteen ikkunaan, mukaan lukien ohjelmallinen pääsy värien ja muiden visuaalisten esitystapojen koodaukseen.

Katso myös nämä

1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet

Lue edellinen

1.4.2 Audion kontrollointi

Lue seuraava