1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet

Ohjeet sisällön ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi eivät riipu yksinomaan komponenttien aistinvaraisista ominaispiirteistä kuten muoto, koko, visuaalinen sijainti, suunta tai ääni.

Huomautus: Tutustuaksesi väriin liittyviin vaatimuksiin katso Ohje 1.4Avautuu uuteen ikkunaan.

Katso myös nämä

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Lue edellinen

1.4.1 Värien käyttö

Lue seuraava