Verkkosivut kuuluu kaikille!

Meillä Evantiassa saavutettavuus on koko toimintamme läpikulkeva punainen lanka.

Seniorin haasteet verkkopalvelun käytössä

Mikä seniorit tekee erityisryhmäksi verkkopalveluiden käytön näkökulmasta? Keitä tähän ryhmään oikein kuuluu? Voiko heitä ottaa jotenkin huomioon? Ja saako heitä edes käyttämään verkkoa, vaikka kaikki palvelut heille suunniteltaisiinkin?