Verkkosivut kuuluu kaikille!

Meillä Evantiassa saavutettavuus on koko toimintamme läpikulkeva punainen lanka.

Videolla artikkelin sisältö esitetty viitottuna. Video ei sisällä ääntä.

Ammattitaitoiseen porukkaamme kuuluu yli 170 kommunikoinnin asiantuntijaa; viittomakielen tulkkeja, puhevammaisten tulkkeja, kommunikaatio-opettajia, kääntäjiä, kirjoitustulkkeja ja viittomakielen ohjaajia.

Toimimme valtakunnallisesti ja perustyö tapahtuu kentällä asiakkaiden kommunikoinnin mahdollistajina ja tukena. Hiljattain olemme laajentaneet palveluitamme digitaaliselle puolelle, räätälöimme verkkosivustot saavutettaviksi niin, että sivusto ottaa huomioon kävijöiden erilaiset tarpeet. Eräs ja varmasti näkyvin palvelu on kotisivutekstien kääntäminen viittomakielelle ja näiden videoiden tuottaminen luontevaksi osaksi asiakkaan verkkosivuja.

Mottomme Kommunikointi kuuluu kaikille! sisältää ajatuksen siitä, että erilaiset tavat kommunikoida tulee ottaa huomioon ja tarjota tasapuolinen mahdollisuus kaikille saada informaatiota omalla äidinkielellään tai vaihtoehtoisilla kommunikaatiomenetelmillä. Vammat ja niiden vaikutus kommunikaatioon eivät saa olla esteenä osallistua yhteiskunnan toimintaan ja hankkia tietoa itseään kiinnostavista asioista.

Omat sivut käyntikorttina

Keväällä 2019 lähdimme uudistamaan kotisivujamme, tavoitteena oli tehdä niistä mahdollisimman saavutettavat ja onnistuimme paremmin kuin uskalsimme odottaa! Visuaalisuus sekä helposti navigoitava rakenne olivat lähtökohta uudistukselle, samalla saimme sivuille raikkaan, selkeän ilmeen.

Päätimme, että tekstin tulee olla jo lähtökohtaisesti selkokielistä. Sivujen suunnittelua helpotti tarjoamamme palvelut sekä niiden käyttäjät, mietimme asiakkaitamme ja millaiset sivut palvelisivat heitä parhaiten. Oli otettava huomioon vaihtelevat kielelliset valmiudet lukea kirjoitettua tekstiä, äidinkieleltään suomalaista- sekä suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävät, samoin asiakkaiden erilaiset kommunikointitavat. Tekstin rakenteen pitää toimia näkövammaisten käytössä olevalla suurennusohjelmalla ja kotisivujemme informaation tulee olla myös kuunneltavissa. Asetuimme asiakkaidemme asemaan ja mietimme mitä tietoa he etsivät sivuiltamme, tämä helpotti rakenteen suunnittelua. Johtolankana oli koko prosessin ajan pyrkimys selkeyteen ja saavutettavuuteen.

Viittomakielinen video sivustolle, hankalaa…?” Mitä vielä!

Meille oli itsestään selvää, että viittomakielisiä palveluita tuottavana toimijana, kotisivumme on viitottu molemmilla kotimaisilla viittomakielillä. On ollut iloa huomata, että Suomessa yhä useammat verkkosivut tarjoavat viittomakielistä sekä viittomakielelle käännettyä sisältöä, ja tuotetun sisällön määrä kasvaa jatkuvasti. Näin siitäkin huolimatta, että laissa ei ainakaan vielä toistaiseksi vaadita kotisivuille viittomakielisiä käännöksiä. Verkkosisältöjen saavutettavuusohjeet (WCAG) velvoittavat noudattamaan A- ja AA-tason kriteerejä. Viittomakielelle käännetty sisältö on mainittu AAA-tason kriteereissä.

Kuka tahansa, joka osaa sekä kirjoitetun että viitotun kielen, ei automaattisesti hallitse kääntämistä. Viittojan tulee olla koulutettu kääntäjä ja omata syvällisempää tuntemusta erityisesti kielelle, jolle käännetään. Onneksi näitä ammattilaisia löytyy Suomesta jo useampia. Käännöstyö on vaativaa ja aikaa vievää. Käännösprosessia meillä sujuvoitti se, että lähdeteksti oli selkokieltä.

Nykytekniikalla viittomakielisen informaation liittäminen osaksi kotisivuja ei ollut suuritöistä. Toki on huolehdittava, että myös kuvaamisesta ja editoinnistakin vastaavat ammattilaiset. Viittomakielisissä videoissa mm. valaistuksella ja kuvakulmalla on suuri merkitys informaation ymmärrettävyyteen. Kuvaukset toteutimme omalla studiollamme ja käännöksestä sekä viittomisesta vastasivat omat työntekijämme.

Viittomakieliselle videolle ei välttämättä tarvitse varata sivulta erillistä ruutua vaan se voidaan linkittää ponnahdusikkunan kautta saatavilla, tämä helpotti meilläkin sivustojen visuaalista suunnittelua.

Kotisivujen uudistaminen oli kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus ja lopputuloksesta olemme saaneet hyvää palautetta. Prosessin kautta tuli esiin konkreettisesti, että jokaisella on yhdenvertainen oikeus viestintään ja tiedonsaantiin!

Kirjoittaja

Mervi Savonsalmi

Toimitusjohtaja

Evantia Oy

www.evantia.fi

Katso myös nämä

”Selkeä ja yksinkertainen” on näkövammaisen kannalta hyvä suunnitteluperiaate

Lue edellinen

Saavutettavuuden monet kasvot

Lue seuraava